Registreer u voor het gratis online magazine en krijgt beperkte online toegang

Registreer

HET ZELFBOUWHUIS - AFLEVERING 81

Luchtdichtheidstest en keuring riolering - Ep. 81 - Nu de woning zo goed als afgewerkt is, laten we een aantal noodzakelijke controles doen, zoals de definitieve luchtdichtheidstest. Ook de riolering wordt gekeurd, zodat alles conform is, voor we het huis gaan bewonen.

Transciptie 

 

 

 

In de vorige aflevering installeerden we zelf ons audiosysteem.

We voorzagen aangepaste speakers in functie van onze ruimte, die waar mogelijk ook ingewerkt werden in onze wand of het plafond.

Uiteindelijk konden we alles met een app vanop afstand bedienen.

 

 

 

 


In deze aflevering laten we een aantal noodzakelijke controles doen.

Nu de woning zo goed als afgewerkt is, kan de definitieve luchtdichtheidstest gebeuren.

En ook de riolering wordt gekeurd, zodat alles conform is, voor we het huis gaan bewonen.

 


Deze controles kunnen we niet zelf doen en laten we over aan erkende keuringsinstanties, daardoor kunnen we hierop niet besparen.

 

 

 

 

 

 

 


Bij de renovatie van Het zelfbouwhuis wilden we een meer energiezuinige woning bekomen en daarbij is luchtdichtheid heel belangrijk.

Over het algemeen is het vooral de buitenschil van de woning die aandacht vraagt om luchtdicht te maken, omdat op die plaatsen tocht je woning zou kunnen binnendringen. Door dit aan te pakken kun je op die manier je latere energiekost verminderen.

 


De luchtdichtheid van de muren kan verzekerd worden door het pleisterwerk, maar daarnaast zijn er een aantal punten waar geen of minder pleisterwerk mogelijk is. Denk dan maar aan de naad tussen vloer en wand, vloer en plafond, de dagkanten van de ramen…

Die zones zijn dus delicate punten die we een extra beschermlaag gaven met een luchtdichte coating.

 


Na deze luchtdichtheidswerken, beslisten we een tussentijdse luchtdichtheidsmeting of blowerdoortest te laten uitvoeren voor we aan de pleisterwerken en vloeropbouw begonnen.

 

 


Man 1

(C0145)
Het voordeel van een tussentijdse meting is dat de klant nog aanpassingen en inspanningen kan leveren op luchtdichtheid. En dankzij die tussentijdse meting kunnen we nog advies verstrekken, want als we wachten tot op het einde van de bouwfase, zijn die aanpassingen quasi niet meer mogelijk.
Deze tussentijdse meting gaf ons een beeld over waar er in de woning nog pijnpunten waren op het vlak van luchtdichtheid. Op die manier konden we die tijdens het verdere verloop van de werken gericht aanpakken.

 

 


Man 1

 


Disc 223

C0070
Eens dat de woning genoeg is afgewerkt, dat alles is gekit, dat de plintjes geplaatst zijn... kunnen we overgaan tot de certificatiemeting. Dus een eindtest.


Man 1

 


Disc 223

C0063
Die dient om te tonen dat het... dat de woning voldoet aan het E-peil, of aan de voorziene eis. Gezien dat de luchtlekken van tijdens de indicatieve meting mooi zijn opgelost, is het resultaat natuurlijk een pak beter dan de voorgaande meting.
Om deze test te kunnen uitvoeren, dient het drukverschil tussen buiten in binnen opgemeten te worden. Op die manier kan bepaald worden hoeveel lucht de woning verlaat of binnenkomt.

 

 


Man 1

 


Disc 223

C0066
De woning wordt op de referentiedruk van 50 Pascal gezet. Zowel in onder- als in overdruk. Het gemiddelde van die twee waardes, dat is het resultaat waarmee er uitgepakt kan worden en mag opgenomen worden in het EPB-dossier.
Om te kunnen overgegaan tot de meting zelf, moet de nodige apparatuur geïnstalleerd worden.

In de deuropening wordt hiervoor een ventilator gemonteerd die lucht uit de woning zal onttrekken.

Met behulp van een regelbaar kader en een doek wordt hij ter plaatse opgesteld.

 


De controleur regelt dit kader bij tot het precies in de deuropening past.

Aan de randen is het voorzien van rubber, zodat het goed aansluit en er geen luchtverlies zou kunnen zijn.

 


Eens goed ingesteld, spant hij een doek over het frame…

En zet hij het geheel vast in de deuropening.

 


Aan de buitenzijde van het doek wordt ondertussen een darm aangesloten. Op die manier zal het toestel weten wat de luchtdruk buiten is.

En ook binnen komt er later nog een referentiemeting.

 


Aan de onderzijde wordt de naad tussen het doek en het deurkader nog afgetapet, om een zo luchtdicht mogelijke aansluiting te bekomen.

 


Een extra klem in het midden is dan ook nodig, zodat de constructie niet uit de deuropening geblazen zou worden door het drukverschil.

 


Ten slotte wordt de ventilator geplaatst. Die past perfect in de opening van het doek.

En met de nodig kabels wordt alles nog op elkaar aangesloten.

 


Als laatste voorbereidende stap gaat de controleur nog de afvoer en toevoer van de ventilatie afdichten. De hoofdleidingen worden losgekoppeld van de ventilatie-unit en afgestopt met een ballon. Zo zal er via die weg geen extra lucht de woning binnen of buiten kunnen gaan.

 


Ondertussen doet hij ook nog een controle van de woning, zodat alle ramen en deuren zeker gesloten zijn voor hij aan de test begint.

 


Via een laptop zal zullen alle metingen nu geregistreerd worden.

Het is wel belangrijk dat de controleur hiervoor de nodige documenten voorhanden heeft. Bezorg hem de startverklaring en het EPB-verslag van je woning en zorg dat je de gegevens – zoals de verliesoppervlakte – van het gebouw bij de hand hebt. Zo kan hij de meting hierop afstemmen.

 


Eens alle nodige informatie ingevuld is, kan de test gestart worden.

Hij laat de ventilator daarvoor eerst draaien om de woning in onderdruk te brengen.

 


Na een aantal seconden is dit al in orde en kan de meting gedaan worden.

Merkt hij daarbij dat er op bepaalde plaatsen nog luchtverlies is, dan worden die eerst nog extra afgeplakt.

 


Als alle metingen geregistreerd zijn, wordt de ventilator in de deuropening gedraaid om de woning nu in overdruk te brengen. Op die manier kan het tweede deel van de test uitgevoerd worden om tot de definitieve resultaten te komen.

 


Er wordt hierbij vooral gekeken naar het lekdebiet, dit is het aantal kubieke meter lucht dat per uur via de schil van je woning naar binnen komt.

In het EPB-verslag werd het doel voor deze waarde vastgelegd op 12, maar hoe lager die is, hoe beter.

 

 


Man 1

 


Disc 223

C0067
De luchtdichtheidsmeting, de certificatietest, werd zonet uitgevoerd. Ten opzichte van de indicatieve meting zitten we natuurlijk een pak beter. Het resultaat is sterk verbeterd. De pijnpunten, de luchtlekken zijn aangepakt.

We zitten momenteel met een cijfer van 5,8. Ten opzichte van de ontstenteniswaarde van 12 is dat dus een halvering. Das een verschil van ongeveer 6. Betekent dat de eindklant – of dat de EPB-verslaggever – een 6-tal E-peilpunten zal winnen dankzij dit verslag. Ook zal de energiebehoefte een stuk lager zijn. Goed voor de klant, goed voor de woning. En ook het comfortgevoel zal een pak toenemen gezien dat er geen luchtlekken zijn, dus ook minder tochtgevoel, hun behaaglijkheidsgevoel zal toenemen.
Deze blowerdoortest geeft je met andere woorden een zicht op hoe positief je E-peil, comfort en energiebesparing beïnvloed worden door je bouwwerken.

 

 


Man 1

 


Disc 223

C0071
Ook dient zo'n test om te zien ofdat de werkzaamheden correct zijn uitgevoerd, dus een controle van de aannemers. En dient zo'n finale test om te zien ofdat de gebouwschil voldoet.

Mocht dit niet zo zijn, en men schiet boven het voorziene resultaat, de voorziene eis, dan kunnen er eventueel boetes volgen.


Man 1

 


Disc 223

C0072
Het resultaat van de meting wordt opgenomen in een verslag, dat ook vergezeld wordt van een conformiteitsverklaring. Dat is een bijkomend document dat verplicht is om het resultaat in de EPB-verslaggeving te kunnen opnemen.
Na de test breekt de controleur de constructie weer netjes af en hij koppelt de ventilatie terug aan, zodat alles terug in zijn oorspronkelijke toestand hersteld is.

 


Indien dit nog niet gebeurd is, kun je na de blowerdoortest je ventilatiesysteem nog laten nameten, zodat er een prestatieverslag kan opgemaakt worden.

 


In elke ruimte worden daarbij de debieten gemeten en de ventielen bijgeregeld, tot de vereiste waarde bereikt wordt.

 


Het verslag van deze ventilatiemeting wordt dan opgemaakt en doorgestuurd naar je EPB-verslaggever.

Dateert je bouwaanvraag van 2016 of later, dan is deze verslaggeving een verplicht onderdeel van je EPB-dossier.

 

 

 

 


Een bijkomende noodzakelijke controle die we nog laten uitvoeren is de keuring van onze privéwaterafvoer. Dit moet gebeuren voor we de woning in gebruik gaan nemen, maar in principe kun je die ook al eerder inplannen.

 

 


Man 2

 


Disc 224

C0022
Om ons werk makkelijk te maken, hoe vroeger hoe beter, maar het volledige privéstelstel moet wel aangelegd zijn. Toestellen hoeven nog niet aangesloten te zijn, dus kan zonder toiletten, zonder lavabo of keukeninstallaties... Gewoon een buis die toekomt ergens, dat is voor ons al voldoende om de keuring te kunnen uitvoeren.


Man 2

 


Disc 224

C0017
De keuring voor privéwaterafvoer is in eerst instantie controleren of het regenwater en de vuilwaterstromen correct gescheiden worden op het privéterrein van de bouwheer.


Man 2

 


Disc 224

C0019
In eerste instantie gaan we kijken in wat soort zone het gebouw ligt. Er zijn verschillende mogelijkheden, die kunnen we opvragen bij het VMM – de Vlaamse Milieu Maatschappij – en aan de hand daarvan weten we wat voor een systeem, welke eisen er zijn voor de privéwaterafvoer.

We gaan dan bij de bouwheer plannen opvragen en ook een onderdelenlijst om te kijken welke putten er gebruikt worden in zijn project. En die gaan we dan ook ter plaatse controleren, of dat die volgens plan zijn gebouwd. Zoniet, al dan niet een wijziging op het plan aanbrengen zodanig dat we een correct beeld hebben van hoe het rioolstelsel is aangelegd.
De zone bepaalt hoe de riolering moet voorzien worden. Dus eens de keurder dit weet, begint hij met alle voorziene putten te controleren.

Zorg hierbij dat ze voldoende toegankelijk zijn.

 


Op die manier kan een eerste visuele inspectie van de putten gedaan worden.

 

 


Man 2

 


Disc 224

C0019
Er zijn verschillende methodes om te controleren. De makkelijkste is de visuele controle. Als de buizen nog zichtbaar zijn, bijvoorbeeld in een tuin die nog niet is aangelegd, dan kan je heel makkelijk volgen wat het traject is die de afvalstromen zullen nemen. Euhm... als dat niet mogelijk is, heb je andere oplossingen, zoals met rook werken. Dan ga je rook stuwen in een buis en kijken waar die de andere kant er ook weer uitkomt. Je kan werken met waterstromen, al dan niet met kleurstoffen aangelengd, zodanig dat je kunt herleiden welke stroom van waar komt. Je kan werken met geluid, en er zijn waarschijnlijk nog meerdere methodes... Wij gaan ons vooral focussen op visueel, rook en kleurstoffen.
De volgende stap die hij neemt om een correcte scheiding en aansluiting van de riolering te controleren, is door middel van een rooktest.

 


Door rook in de leiding te blazen die in de regenwaterput aankomt, kan hij zien of alle verbindingen goed gemaakt zijn.

Én zo weet hij ook of het water effectief afkomstig is van de regenafvoerpijpen.

 


Komt de rook dus uit de afvoerpunten van het dak, dan is hij zeker dat het proper hemelwater is dat de regenwaterput binnenkomt.

 


Daarna wordt de vuilwaterstroom gecontroleerd in de septische put.

Het afvalwater moet dus gescheiden worden van het propere regenwater en daar aankomen.

 


Door toiletten door te spoelen kan hij luisteren of hij het water in de put hoort binnenstromen.

 


Daarnaast wordt er ook een visuele test gedaan met het doorspoelen van een kleurstof op plaatsen waar vuil water moet afgevoerd worden.

Dit gaat dus zowel om toiletten als om de afvoer van bijvoorbeeld wastafels.

 


Als alles goed aangesloten is, dan zou dit gekleurd water moeten aankomen en dus ook zichtbaar zijn in de septische put.

 


De keurder doet zo verschillende testen tot hij met zekerheid kan stellen dat het rioleringsstelsel conform is aan hetgeen voorgeschreven is.

 

 


Man 2

 


Disc 224

C0021
Na de keuring gaan wij ons rapport opmaken en bezorgen dat aan de keuringsinstanties die zorgen voor een keuringsattest voor de woning.
Deze keuring draagt uiteindelijk bij tot een efficiënter afvalwaterbeheer en een betere kwaliteit van de waterlopen.

Een goeie reden dus om je afvalwatervoorzieningen volgens een gescheiden stelsel aan te leggen.

 

 


Man 2

 


Disc 224

C0023
Dat is omdat het bepaalde voordelen met zich meebrengt, zoals dat er een splitsing is van de afvalstromen. We hebben het vuil water en het proper water. Proper water kan rechtstreeks terug de rioo... euh de rivier binnen. Het vuilwaterstroom zal naar een zuiveringsstation gaan. Op termijn is het de bedoeling dat elke stroom gezuiverd wordt. Doordat het vuiler water is, kan het beter gezuiverd worden en wordt niet nodeloos regenwater gezuiverd, dat eigenlijk al direct herbruikt kan worden. Euh... anderzijds is er dus ook een voordeel bij overstromingen, dat er geen twee stromen zijn die in diezelfde buizen gaan. Ik denk dat het duidelijk is wat het voordeel daarvan is. Euhm... maar ook andere zaken zijn verplicht, zoals het infiltreren om het water te kunnen hergebruiken op eigen grond in plaats van het belasten van rioolstelsels.
Met ook een keuring van onze binneninstallatie die ons verzekert dat de sanitaire voorzieningen en de drinkwaterkwaliteit in de woning veilig en correct zijn…

En met de keuring van onze elektriciteit hebben we zo alle attesten voorhanden om de woning in gebruik te kunnen nemen.

 

 

 

 


We lieten deze controles over aan erkende keuringsinstanties en konden hierop niet besparen.

Het gespaarde bedrag blijft dus staan op 103.110 euro.

 

 

 

 


In de volgende aflevering gaan we over naar de esthetische afwerking van onze woning.

Het pleisterwerk heeft voldoende kunnen uitdrogen, dus kunnen we de muren gaan schilderen. Maar voor dit gebeurt, worden de muren eerst uitgevlakt en voorzien van een vliesbehang.

 


Wil je Het zelfbouwhuis herbekijken? Surf dan naar www.dobbit.be!

 

 

Je kan dit artikel volledig lezen na registratie

Reageer

Het Zelfbouwhuis

 

Kleurenschema
Aantal tegels per rij
Beeldverhouding
Weergave
Hoeken afronden
0

Welkom bij Dobbit 

Dobbit maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren en te personaliseren. Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met Het privacy- en cookiebeleid.