Kijk gratis en onbeperkt

Registreer

Hoe asbest verwijderen (deel 1)

Roger - Ep.1 - Asbest verwijderen

Transciptie 

Deze woning is van vóór 2001 en bevat dus zeker asbest. Je moet dus zeer voorzichtig zijn met de renovatie. Hoe je asbest kan herkennen, en wat je zelf mag verwijderen, dat zie je in deze aflevering.

Asbest is een verzamelnaam voor een aantal vezelachtige mineralen die tot 2001 regelmatig verwerkt werd in bouwmaterialen. Het inademen van die vezels kan ernstige ziektes veroorzaken en daarom speel je maar beter op veilig. Roger schakelde daarom een asbestdeskundige in om advies in te winnen.

We staan hier bij een oude woning die volledig gerenoveerd zal worden, we hebben al een aantal plaatsen gezien waar zeker asbest zit maar volgens mij kan er ook asbest op verborgen plaatsen zitten, dus dat zou ik zeer graag willen overlopen, en ook eens de aanpak ervan bekijken voor het verwijderen.

Prima, je start altijd met een asbestinventaris van het gebouw, je kan zelf wat documentatie opzoeken, ik denk dan aan oude bouwplannen, maar je doet best een visuele inspectie van het gebouw, en om zeker te zijn doe je best een beroep op een asbestdeskundige.

Wat is nu de eerste stap in de controle van een woning.

Wel, je kan een paar indicaties hebben, je kan gaan kijken naar de bouwperiode van het gebouw, asbest is gebruik van 1945 tot 2001, en dan vooral in de periode van ‘55 tot ‘85. Dus dat is een eerste indicatie. Je kan ook documenten gaan raadplegen, zoals facturen, en wie de fabrikant dan juist was, daar ga je wel een aantal zaken op terugvinden. Je hebt ook herkenbare eigenschappen van sommige materialen, gaan we zo dadelijk wel een paar voorbeelden van zien, denk ik, maar let op, er zijn meer dan 3.500 verschillende producten die asbest kunnen bevatten, dus echt zeker ben je dus na een analyse in een erkend asbestlaboratorium.

Oké, starten we met de controle ?

We hebben de plannen van de woning al eventjes klaargelegd op de tafel, misschien kunnen we al eens kijken als er iets speciaals te zien is. Je ziet hier al het bouwjaar, dus 1955, dus dat is waarschijnlijk al een eerste indicatie.

We kunnen ook kijken of er geen bouwmaterialen op aangeduid zijn, soms wordt ook wel de vermelding asbestcement op de plannen zelf aangeduid.

Goed, we staan hier in de living. Ik had al onmiddellijk gezien dat er een kachel aanwezig is en kachels van voor 2001 kunnen soms een asbestkoord bevatten.

Dat is dan het koord dat hier rond het glas zit.

Dat klopt, als de koord wat pluizig is dan is de kans groot dat het om een asbestkoord gaat.

Dus hier geen asbest.

Neen, inderdaad, dat is een glasvezelkoord, maar om zeker te zijn laat je best even een staaltje analyseren. We hebben hier ook de schouwmantel.

Natuursteen veronderstel ik.

Dit is nu natuursteen, maar het kan ook imitatienatuursteen zijn en dat kan dan uit asbesthoudend materiaal bestaan. Datzelfde materiaal kan ook gebruikt worden voor de vensterbanken bijvoorbeeld – ook altijd even aandacht voor hebben – en zelfs dorpels. Verder zien we hier een natuurstenen vloer ; geen asbest.

Die dorpels zijn hier in natuursteen, is er een indicatie om te zien of het om imitatie gaat of echte natuursteen ?

Wel, je kan zien als het patroon heel erg onregelmatig is, dan zal het waarschijnlijk om natuursteen gaan, als je ergens een beschadiging hebt en je ziet dat er witte puntjes in zitten, een vlak effen materiaal met witte puntjes, dan is de kans groot dat het om asbest gaat.

De keuken, ik neem aan dat de kans minder is dat we hier asbest aantreffen ?

Ja, en toch is het mogelijk. In keukenkastjes bijvoorbeeld, vlakke panelen in die kastjes kan uit glasal bestaan; een dunne, harde cementplaat. Het komt niet alleen in keukenkasten voor maar ook in deuren of in raampartijen.

Dus ook in dit stuk zou asbest kunnen zitten.

Is ook mogelijk, dus dat is toch ook een aandachtspunt.

En hier is het allemaal uit ?

Hout ; je hoort het ook.

Dus ook bij de kastjes.

Ja, maar toch ook altijd voldoende aandacht voor hebben. Mocht je ergens een breukvlak hebben en je ziet daar een cementmateriaal met witte stukjes in bijvoorbeeld, dan is de kans groot dat het om asbest gaat. Jah, we staan hier in deze ruimte en ik zie al onmiddellijk wat verdachte platen – even kloppen – daar ga ik toch ...

Is dat niet gewoon houten panelen ?

Ik denk het niet, ik denk dat het hier inderdaad om menuiseritepanelen kan gaan die ook als onderdakplaten vaak gebruikt worden. Ik zal er toch een stukje van breken om zeker te zijn.

Moeten we dan een stofmasker aandoen ?

Inderdaad. Belangrijk is dat we een stofmasker aanzetten met een P3-filter, ik zie dat u dat ook aanheeft – perfect, even aandoen – altijd zorgen dat ze goed afsluiten, zodat er geen vezels kunnen inkomen, ik ga ook handschoenen aandoen, ik ga er even mijn koffertje bijnemen. Als je een staaltje neemt om te laten analyseren, zorg dan dat je een recipiënt hebt, dat mag een zipblokzakje of een ...

Dat is zo’n zakje die je aan de bovenkant gewoon kan dichtdoen.

Klopt, en dan best nog eens terug in een zakje zodat het dubbel verpakt zit, dus dat het zeker goed verpakt is. Ik werk met een petrisschaaltje omdat dat wat steviger materiaal is, ik ga hier dus gewoon wat ik zie dat er hier al een stukje loshangt, afbreken – jah – en dan verpakken.

Is er iets dat je nu extra kan bekijken aan dit staaltje voordat het gecontroleerd wordt in het labo?

Als we hier gaan kijken, zien we dat er toch wel wat witte puntjes zitten.

Ik neem aan dat ik het stofmasker terug mag afnemen ?

Jah, het is terug veilig, inderdaad. Je ziet dat er wat witte puntjes aanwezig zijn als we dichtbij gaan kijken. Dat is een indicatie dat het asbesthoudend zou kunnen zijn.

Achter deze schuifdeur zit de badkamer. We kunnen die misschien meteen ook eens controleren.

De bekleding van een bad is een typisch aandachtspunt. Je hebt hier die platen aan het bad.

Hier zijn dat volgens mij gewone pvc-panelen.

Klopt, dus geen asbest, als het harde, vlakke platen zijn in cement, is de kans groot dat het om asbestcement gaat. Iets wat minder typisch is ; hier heeft men vloerbekleding – vinyl – als wandbekleding gebruikt. Je ziet aan de beschadiging dat de onderlaag kartonachtig is. Het is de kartonlaag die dan ook asbest kan bevatten. Dus best even een staaltje laten nemen en laten analyseren in een laboratorium.

We zijn hier in de kelder, we hebben hier de leiding van de verwarming, en achter het gips zitten die typische witte vezeltjes. Ik veronderstel dat daarin de witte asbestvezels zitten.

Neen, dat is geen asbest. Het is wel degelijk asbestverdacht maar rondom de leiding zelf is glaswol of rotswol gebacht ...

Dus de witte vezels zijn puur glas?

Klopt, daarrond werd dan een kartonlaagje aangebracht en dan een gipslaag en om die gipslaag te verstevigen ging men asbestvezels of andere vezels gaan vermengen. Men mengde dat ter plaatse en deed er organische vezels bij, of glasvezls, of asbest, of een combinatie van die vezels, en dat ging men in het gips gaan vermengen en dan aanbrengen. Het is dus mogelijk dat hier veel asbest is gebruikt, maar hier weinig, het werd ter plaatse samengemengd, je kan het ook met het blote oog niet zien, of het al of niet asbesthoudend is, daarvoor moet je echt een analyse gaan doen van het materiaal in een erkend asbestlaboratorium. Hou er ook wel rekening mee ; het gaat hier om een losgebonden toepassing, dus een niet-hechtgebonden toepassing, de kans dat er daar vezels uit vrijkomen als het materiaal beschadigt is, is toch wel vrij groot.

De vezels in het gips zitten minder vast dan in een vaste plaat. Ik neem dan aan als er een beschadiging is in het gips, dat dit gevaarlijk is ? Als er asbestdeeltjes op de grond vallen, raakt ze misschien mee in huis. Moet je die dan herstellen ? En mag je dat zelf herstellen ?

Het is inderdaad van belang voor alle asbesthoudende toepassingen om die in een zo goed mogelijke staat te houden. Dus ik zou hier voorstellen als je kleine beschadigingen hebt om dat te gaan herstellen met een goed klevende tape of als er wat grotere beschadigingen zijn dat je een plastic folie gaat aanbrengen die je dan zorgvuldig gaat dichttapen. Op die manier vermijdt je dat er vezels vrijkomen in de omgeving. Als er toch stukjes van dat gips op de grond zouden liggen, kan je dat het best gaan reinigen met vochtige doeken die je dan zorgvuldig verzamelt en afvoert als asbestafval : wat je zeker niet mag doen, is het gaan reinigen met een stofzuiger.

Omdat de vezeltjes dan eigenlijk terug rondvliegen en door de stofzuiger gaan en er achteraan er terug uitgaan ?

Klopt, de filter van die stofzuiger gaan die hele kleine – en dus gevaarlijke vezeltjes – niet gaan tegenhouden, het bindmiddel wél, in de stofzuigerzak houden, maar de kleine vezeltjes gaan in de lucht terecht komen en dan kan je ze inademen.

Jah, hierboven zien we vloerbekleding, ook altijd een aandachtspunt, we hebben hier verschillende soorten vloerbekledingen ...

Hier is het vast tapijt.
Langs de ene kant vast tapijt inderdaad, die is hier al wat open, we zien hier geen zwarte lijm, dus geen probleem, het zal niet asbesthoudend zijn.
En het tapijt zelf ?
Geen asbest.
Dus geen zwarte lijm bij tapijt.
Vinyl als vloerbekleding is een ander paar mouwen. Daar moet je wel voorzichtiger in zijn. Als het kamerbreed vinyl is, zoals hier het geval is, toch altijd even eens kijken, of er geen onderlaag aanwezig is, dat is hier het geval, je hebt zo’n kartonnen witte laag,
Dat is hetgeen hier in dat hoekje makkelijk te zien is.
Dat is vrijwel zeker asbest. Dus daar ook weer een staaltje nemen om te laten analyseren. Je hebt ook vinyltegels, afzonderlijk gekleefde tegels, daar kan het asbest in de tegels zelf zitten en/of in de zwarte onderlaag. Is de lijmlaag doorzichtig of bruin ; geen probleem, geen asbest. Is ze zwart, dan kan het wel degelijk asbest bevatten.
Ik zie hier in deze ruimte een type vloerbekleding ; vinyltegels. Zijn deze verdacht ?
De vinyltegels zijn niet verdacht. In het materiaal zelf ga je geen asbest aantreffen. Wel eens even kijken of er geen zwarte lijm is gebruikt ook weer, dat is hier niet het geval dus ook weer geen asbest. Wat we wel zien, is dat er een andere vloerlaag onder die vloerlaag ligt ; terug vinyl. Daarom gaan we even kijken of er geen kartonlaag aanwezig is, of zwarte lijm. Het is hier een beetje los, zie ik.
Ik zie daar al iets zwarts.
Jah, toch eens even kijken wat het dan precies is. Ah, je ziet, er is geen lijm aangebracht.
Dus gewoon volledig losliggende vinyl.
En dat zwart dat je ziet in het vinyl zelf. Dus geen witte kartonlaag …
De massa zelf is hier volledig zwart dus deze is niet verdacht.
Je hoeft het niet als asbesthoudend te beschouwen. Het blijft wel zo, als je twijlelft, altijd een staal laten nemen.
En nu naar de zolder. Ik denk dat de zolder en de onderdakplaten misschien wel het meest gekende voorbeelden zijn van asbestplaten. Zowel de dakbedekking zelf, de kunstleien ...
Kunstleien kunnen asbesthoudend zijn, maar ook de onderdakplaten : huizen van deze bouwperiode hebben ofwel geen onderdak ofwel hebben ze een asbesthoudend onderdak ; de zogenaamde menuiseriteplaten. We gaan eens kijken of dat hier het geval is. Zoals je ziet, hier geen onderdak, je kijkt rechtstreeks op de pannen. Dus geen asbest.
We hebben nu alles binnen bekeken ; ik denk toch dat we niets vergeten zijn maar misschien zijn er buiten toch ook een aantal zaken die we zeker moeten bekijken.
Ook aan de buitenschil kunnen er asbesthoudende materialen zijn gebruikt. We denken dan vooral aan de dakbedekking maar ook bijvoorbeeld aan gevelleien,
Dat zijn van die typische vierkanten cementleien.
Maar aan de buitenzijde hebben we bijvoorbeeld ook vensterbanken
Dus zowel binnen maar ook buiten kunnen die asbesthouden zijn.
Aan ramen is ook de stopverf ; de mastiek tussen het glas en schrijnwerk, vooral bij aluminium ramen, kan dat asbesthoudend zijn, maar ook de mastiek tussen schrijnwerk en gevelsteen.
Hier is dat volgens mij gewone silicone.
Als hij zacht is en hij veert terug, je kan dat zien, als die heel gemakkelijk terugveert, dan heb je te maken met silicone, geen asbest. Is hij halfzacht, of halfhard, en is ze grijs van kleur waarbij je witte vezels ziet zitten, terug een risico. Altijd een staaltje nemen en laten analyseren om zeker te zijn. Rondom het huis hebben we natuurlijk ook nog een aantal toepassingen ; ik denk aan bloembakken, ingegraven golfplaten, schoorstenen, zoals hier het geval is, ook de typische golfplaten, je hebt hier heel wat koterijen, en daar zijn golfplaten op aangebracht.
Ook een kippenhok met asbesthoudende golfplaten. Hier ook nog. Zelfs bovenop de leghokken van de kippen liggen er asbestplaten.
Je ziet hier duidelijk de blauwe vezels zitten in staat van ontbinding door die typische mosvorming. Dat zorgt ervoor dat het vrijkomt.
Ik moet wel eerlijk toegeven dat er op toch veel meer plaatsen asbest zit dan dat ik wist. Mag ik al die materialen met asbest in eigenlijk zomaar zelf gaan verwijderen ?
Neen, dat mag je zeker niet doen. De wet voorziet dat je een aantal toepassingen zelf mag verwijderen, dan denken we aan hechtgebonden asbesthoudende materialen, zoals dakplaten of leien in goede staat, het moet wel degelijk om hechtgebonden asbest gaan, dus het asbest moet gebonden zijn in een stevige matrix ; het gaat dan om lijm, cement, bitumen of kunststof ; die mag je zelf verwijderen. Sommige losgebonden toepassingen, zoals koord – alhoewel je daarbij toch beter een vakman inschakelt – ander losgebonden materiaal, ik denk dan aan die vinyl boven, die kartonlaag, of hechtgebonden materialen in slechte staat,
Is dat dan ook de vezel die rond de leidingen zit ?
Jah, bijvoorbeeld ; buisisolatie … mag je zeker niet zelf gaan verwijderen en moet je overlaten aan een vakman. Sommige van die materialen mag je laten wegnemen met de techniek van eenvoudige handelingen en andere moet je echt overlaten aan een erkend asbestverwijderaar.
En als de materialen in slechte staat zijn zoals golfplaten in slechte staat ?
Dan laat je het ook over aan een vakman want de kans op vrijkomen van vezels is daarbij veel te groot.
En stel, ik heb nu een aannemer nodig om losgebonden asbest te verwijderen, want dat mag ik zelf niet doen, mag ik dan eender welke aannemer aanspreken of moet die een bepaald certificaat of bepaald nummer hebben ?
Ja, zeker wel. Zelfs een aannemer die eenvoudige handelingen gaat doen moet een opleidingsattest ‘Eenvoudige handelingen’ kunnen voorleggen. Als je een erkend asbestverwijderaar onder de arm wilt nemen, moet die verschijnen op de lijst van erkende asbestverwijderaar. Die vindt je terug online. Als je een offerte vraagt, vraag dan ook verschillende offertes zodat je kan gaan vergelijken en ook voldoende gedetailleerde offertes. Belangrijk daarbij is ook dat je een attest hebt dat het afval op een goeie manier werd verwerkt. Dat je weet waar het naartoe is gegaan.
Stel dat het asbest om één of andere reden niet onmiddellijk weg kan.
Dat mag, maar dan moet je het wel in goede staat onderhouden. Let er ook wel op dat je geen constructies mag aanbrengen zoals bijvoorbeeld zonnepanelen op leien daken en dat je ook niet mag ontmossen. Zelfs niet onder lage druk omdat daar vezels uit kunnen vrijkomen.
Ik ga er altijd vanuit dat oude golfplaten asbest bevatten, maar is dat wel correct ?
Golfplaten die zijn gefabriceerd voor 1992 bevatten sowieso asbest. Golfplaten van na 1998 zijn asbestvrij.
Ertussen zitten we wel met een grijze zone.
Klopt. In de tussenperiode is er een markering aangebracht en kan je op gaan zoeken. Als er opstaat ‘NT’ van New Technology dan zijn ze asbestvrij. Zijn het oudere platen en ze hebben die markering niet, dan mag je ervan uitgaan dat het asbesthoudende platen zijn.

Roger doorliep samen met de asbestexpert het huis op zoek naar de risicovolle plaatsen waar asbest zich kan bevinden. In de volgende aflevering gaat Roger zelf aan de slag met het verwijderen van asbestgolfplaten op de garage. Kijk ook dan mee, en ontdek hoe je deze klus in alle veiligheid kan uitvoeren.

Je kan dit artikel volledig lezen na registratie

Reageer

Kleurenschema
Aantal tegels per rij
Beeldverhouding
Weergave
Hoeken afronden
0

Welkom bij Dobbit 

Dobbit maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren en te personaliseren. Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met Het privacy- en cookiebeleid.