Registreer u voor het gratis online magazine en krijgt beperkte online toegang

Registreer

Het zelfbouwhuis - aflevering 7

Zelf funderingen graven - Ep. 7 - Onder leiding van de aannemer graven we de funderingen. Daarvoor baseren we ons op het plan en de assen. De funderingen worden verstevigd met de wapening. Dan begint de bekisting: hoe doe je dat zelf? Vooraleer de vloerplaat gegoten kan worden, moeten ook de rioleringsbuizen en aardingslus klaar zitten.

Transciptie 

00:24 – 00:39
In de vorige aflevering zetten we de assen uit van onze bouwwerf. De assen vormen de basis van het huis.

Daarna werden de regenwaterput, septische put en infiltratieput in de grond gezet.

 


00:41 – 00:47
In deze aflevering werken we zo'n 100 uur mee, goed voor een besparing van 4000 euro.

 


00:57
Om te weten welk materiaal we moeten kopen voor de riolering gaan we met ons plan naar de bouwhandel.

 


01:25


Man 1:
Diameter 160 hier, dus een serieuze buis. Dan zie ik hier ook nog een 110, dat is iets kleiner. Ook niet te scherp leggen, geen 90 ° maar mooi 45°, dat het niet verstopt. Ik zie hier dan ook nog de aanzuigleiding, ook belangrijk dat die erbij is.
01:50


Man 1:
Bedankt
02:00
We worden goed geholpen bij de keuze van het materiaal zodat we geen foute bestellingen doen.

 


02:08


Man 1:
Dus een 110; de 160, een bocht van 45 °, niet te kort, en beide heb je nodig volgens het plan.
02:22

 

 


wat we zelf kunnen vervoeren, nemen we al mee.

De bestelling voor de funderingen laten we naar de werf brengen.

 


02:31

 

 

 

 

De stalen korven werden op maat gemaakt volgens de berekening van de stabiliteitsingenieur.

Er zijn ook staven en wapeningsnetten bij en ander materiaal zoals de energiebocht en nog buizen voor de riolering.

 


02:44
Ook droog beton wordt geleverd.

 


02:50

 

 


Onze aannemer Bart toont voor hoe je de touwen van de assen vervangt door markeerlijnen; je gebruikt hiervoor best een plank, zo kan je recht werken.

Daarna kunnen we de touwen oprollen en vastmaken.

 


03:04


Man 2 = Bart

De lameilleuere
Nu gaan we overgaan naar het delven van de funderingssleuven. Hier zie je de wapening die geplaatst wordt in deze sleuven. Dat is om de fundering veel sterker te maken. Omdat de grond omgewoeld geweest is, is de ondergrond niet meer sterk genoeg en dan wordt er wapening in de fundering geplaatst.
03:36

 

 

 

 

 


Waar de grond is uitgegraven, spannen we het touw weer, want het geeft ook aan hoe hoog het afgewerkte vloerniveau zal zijn. De funderingsvloer moet bijna een meter onder dat niveau zitten.

De opbouw gaat zo: de fundering is 40 cm diep, daarop komt de betonplaat van 22 cm dik en daarboven de isolatielaag en de vloer zelf, goed voor 28 cm. Alles samen dus 90 cm.

 


04:03
Hier zie je dat we de uitbreiding gaan bouwen waar het vroegere achterste gedeelte van het huis stond. Dat wordt het deel nieuwbouw.

 


04:15
Onder de grond vind je bij het graven soms nog restanten van bijvoorbeeld buizen: alles moet weg.

 


04:22
Ook daar moet er een fundering komen, maar omdat het zo dicht bij de regen- en waterput is, moeten we voorzichtig werken, dus niet met de kraan.

 


04:30
Het terrein helt een beetje af en daardoor zal de vloerplaat boven het maaiveld uitkomen. Om te vermijden dat het beton uitloopt, moeten we dus een bekisting maken. Daarvoor gaan we multiplex platen gebruiken.

 


04:45
Met de laser wordt de diepte van de funderingssleuven gecontroleerd.

 


05:15
De korven moeten stabiel staan en mogen niet in de ondergrond zakken als er veel druk op komt.

 


05:19
We beginnen nu eerst met de bekisting. Je kan de multiplexplaten best op schragen leggen. Zo kan je ze gemakkelijk met een cirkelzaag op maat zagen.

 


05:30
We plaatsen de planken tegen de paaltjes die we al in de grond zetten. Aan de buitenkant van de bekisting maken we een stevige steunbalk vast.

 


05:35
We doen dat om te vermijden dat de planken weg zouden worden geduwd door de druk van het beton.

 


05:41
Bart toont ons hoe we het moeten doen en daarna gaan we zelf aan de slag.

 


06:05
Met de afkortzaag kunnen we makkelijk zelf paaltjes maken. Als je geen afkortzaag hebt, is de handzaag een goed alternatief, maar dan duurt het wel wat langer.

 


06:20
We letten er telkens goed op om recht onder de assen te werken, anders krijgen we funderingen die niet volgens het plan lopen...

 


06:29
We plaatsen de planken dicht tegen elkaar, zodat het beton straks niet kan uitlopen. Ze moeten op juiste hoogte getimmerd worden.

 


06:39
We timmeren versteviging om de bekisting goed op zijn plaats te houden. Hoeken worden nog eens extra verstevigd. En met de waterpas houden we in de gaten of we goed bezig zijn.

 


06:55
Na een dag hard werken bekomen we dit resultaat.

Hier zie je al het grondplan van de nieuwe uitbreiding: het achterste stuk waar de putten zitten, wordt de carport, de twee voorste stukken worden de bijkeuken en de keuken.

 


07:10
Nu is het tijd om de wapeningskorven te plaatsen op het ondertussen uitgeharde beton. De wapeningskorven zijn hier nodig om de stabiliteit van het nieuwe gebouw te garanderen.

De fundering is zo berekend dat er geen verzakkingen kunnen zijn als er veel gewicht op geplaatst wordt.

We leggen de wapening op blokjes. Zo kan het beton er goed onderdoor lopen en wordt het staal volledig in het beton verwerkt.

 


07:38
Om de korven goed op elkaar te laten aansluiten moet je ze in elkaar schuiven in de hoeken. Een werk waar je wel wat hulp bij kan gebruiken. Bart houdt ons op het juiste spoor. Te lange staven zagen we af met een haakse slijper.

 


08:03
Op de korven plaatsen we afstandhouders zodat ze niet tegen de houten zijwanden kunnen komen.

 


08:27


Man 2
Voor de afstand van de beton. De afstandhouder is 3 cm breed, dat mag niet tegen de bekisting komen.
08:41
In de hoeken maken we de wapening goed aan elkaar vast met ijzerdraad, dan kan ze niet gaan zweven. Dat noemen we ijzervlechten. We doen dat met een zakkentrekker of oogbinder en veel binddraadjes!

Door er aan te trekken maakt dit toestel de draaiende beweging, wat de draadjes snel vast maakt.

De binnenkant van de bekisting plaatsen is veel makkelijker, daar zetten we de planken gewoon los tegen elkaar. We zullen hierna de rioleringsbuizen leggen en dan alles aanvullen met zand. Zo staan de platen vanzelf vast. Je kan ze natuurlijk ook niet meer hergebruiken, vandaar ook 'verloren bekisting'.

 


09:20
We moeten nu doorheen de bekisting openingen zagen voor de rioleringsbuizen.

 

 

 

09:25
Ook waar de buizen door de wapening moeten, zagen we openingen in de korven. Dat kan je doen met de haakse slijper.

 


09:33
We starten met het leggen van de rioleringsbuizen vanaf het aansluitpunt op het rioleringsnet. De hoofdbuis heeft een diameter van 160 mm en is oranje gekleurd, om aan te duiden dat het over de afvoer van vuil water gaat. Dat is het water van de toiletten, de badkamers, keuken, terrassen.

Waar ze aangesloten wordt op de riolering wordt ze voorzien van een terugslagklep. Dat betekent dat wanneer het water in de riool te hoog komt, bv door hevige regenval, de klep in veiligheid springt en dus dicht gaat. Zo wordt vermeden dat er een terugvloei is van rioleringswater naar de afvoerbuis.

 


10:07
De flexotank is een flexibel systeem op de regenwaterput. Je kan hem ronddraaien en ook aanpassen in de hoogte, ideaal als je zelf de buizen wilt aankoppelen. De afvoerbuizen van de dakgoten en van de platte daken worden er op aangesloten. Ook de aansluitbuis naar de infiltratieput past er op. De rode buis is dan weer de wachtbuis voor de elektriciteit zodat we een pomp kunnen plaatsen die de wasmachine en toiletten kan bevoorraden.

 

 


We hebben de buizen door de wapeningskorven en de bekisting gemonteerd. En steeds met de juiste hellingsgraad: dat is 1 tot 1,5 cm helling per lopende meter tot aan de riolering.

 

 


Hier zien we duidelijk de wachtbuizen voor de elektriciteit. De zwarte kabel is de socarex : de zuigleiding in de put naar de kraan in de bijkeuken.

 


11:00
De flexotank is makkelijk te monteren met de handleiding.

Het water loopt via deze inloopbuis tot de bodem, zonder op te spatten. Zo raken de filters niet verstopt. Om dit te monteren, meten we eerst de diepte van de put met een panlat. Dan schroeven we de buizen aan elkaar vast op de juiste lengte. En vervolgens plaatsen we de buis in de put en zetten we het montagedeksel er op. In het deksel komt ook nog een bladvangertje, om het vuil tegen te houden.

Daarna sluiten we de flexotank af. Later zullen we er een passend deksel op zetten, op de juiste hoogte en in hetzelfde materiaal als de afgewerkte vloer.

 


11:37
Waar de afvoer op het rioleringsnet wordt aangesloten, voorzien we een controleput, om de terugslagklep te kunnen controleren.

 


11:44
Ondertussen worden de wapeningsnetten voor de betonplaat geleverd.

 


11:52
Maar we gaan eerst verder met het leggen van de riolering.

We smeren de buizen in met vet. Zo zijn we zeker dat ze goed over elkaar steken en niet kunnen loskomen.

Waar de buizen nog aangesloten moeten worden, plaatsen we dekseltjes. Rode voor vuil water, blauwe voor regenwater.

 


12:12
We leggen de buizen goed vast, zodat ze niet kunnen verschuiven; Bart controleert alles met de waterpas.

Alle buizen van het nieuwe gedeelte worden achteraf buiten de woning en dus buiten de funderingen aangesloten. We moeten ze nu voorlopig afsluiten met de doppen. Elke buis krijgt ook een naam. Dan maken we later bij het aansluiten geen fouten.

 


12:43
Nu vullen we alles aan met aarde, tot de buizen volledig onder de grond zitten.

Op de aarde komt er een afwerklaag met zand.

Wij werken hier met onze ploeg van zelfbouwers, maar dat is een werk dat je als zelfbouwer ook alleen kan. Het is natuurlijk wel veel aangenamer om je te laten helpen.

Met de laser meten we de juiste hoogte uit want we moeten nog 22 cm over hebben voor de betonplaat en het zand moet overal even hoog liggen.

 

 


Daarna dammen we het zand aan met een trilplaat.

 


13:34
De ondergrond van de nieuwe uitbreiding is klaar. Maar we mogen zeker niet de aardingslus vergeten, ook die moet in de ondergrond.

De aardingslus mag niet onderbroken worden, ze moet doorlopen vanuit het oude gedeelte naar het nieuwe en terug.

 


14:27
We leggen nu de bouwfolie, om te vermijden dat er zand naar boven zou komen. Voor grote vlakken is dat natuurlijk ook een bescherming tegen opstijgend vocht.

Op de blokjes leggen we weer wapeningsnetten. Het beton moet ook hier goed onder de wapening kunnen stromen.

 


14:45
De wapening dient om de volledige structuur dragend te maken. Eerst zullen we een onderwapening leggen. We leggen de netten ongeveer 10 procent in overlap, voor de stevigheid.

De netten hebben standaard afmetingen, dus als je kleinere stukken nodig hebt, moet je ze doorsnijden. Dat kan met een haakse slijper of met een nijptang.

 


15:26
We verbinden de netten met elkaar doorheen de bekisting. Daarom plaatsen we ijzeren staven door de korven van de bekisting. Die staven vlechten we dan weer vast aan de netten met ijzerdraad.

 


15:41
Op deze onderwapening plaatsen we nu zigzag afstandhouders. Daarop gaan we dan weer netten leggen. En we vlechten alles weer goed aan elkaar vast; een geduldig werkje.

 

 


De grond werd hier sterk werd omgewoeld, we mogen geen risico nemen en we moeten de druk zoveel mogelijk verdelen. Onze vloerplaat moet ook alle puntbelasting aankunnen.

 


16:03
We leggen de wapeningsnetten ook boven op de korven van de funderingen. Zo vormt het allemaal 1 geheel en wordt de vloerplaat nergens onderbroken.

Op de folie ligt nu een wapening van zeker 15 cm dik. Ook al kunnen we dat zelf, je laat je best begeleiden door de aannemer bij de werkwijze en de controle van je werk.

 


16:32
We hebben ook verticale wapingsstaven voorzien. Daar komen later de kolommen van de carport.

 


17:00
de chauffeur van de mixer monteert eerst de goot waarmee het beton wordt gestort.

Beton storten gaat snel, alleen kan je nooit het tempo van de betonmixer bijhouden, hulp is dus noodzakelijk.

 


17:24
Het beton moet goed verdeeld worden over de oppervlakte, je moet de goot regelmatig verplaatsen. Voorzie goede laarzen en een schop of hark om het beton gelijk te verdelen.

 


18:00
De laser is natuurlijk van belang: de vloerplaat moet waterpas zijn en op de juiste hoogte gegoten worden.

Voor dit werk hebben we verschillende betonmixers laten komen; je kan afspreken met de centrale dat ze leveren op afroep, dus wanneer jij zover bent.

 


18:21
Nadat het beton is gestort, trillen we het aan zodat de luchtbellen eruit verdwijnen. Dat verdicht het beton en maakt het dus sterker.

Als de plaat gladgestreken is, kan ze beginnen te drogen. Beton verkrijgt zijn druksterkte na 28 dagen.

 


18:44
Tot nu spaarden we al 6.400 euro uit.

In deze aflevering werkten we weer 100 uur mee. Aan 40 euro per uur is dat dus goed voor 4000 euro. In totaal komt dat neer op een besparing van 10.400 euro.

 


19:00
In de volgende aflevering gaan we verder met het leggen van de rioleringsbuizen in de bestaande woning. Daar graven we ook nog een fundering. En we maken alles klaar voor het gieten van de vloerplaat. We leggen ook uit wat de energiebocht is en hoe je die plaatst.

Je kan dit artikel volledig lezen na registratie

Reageer

Het Zelfbouwhuis

 

Kleurenschema
Aantal tegels per rij
Beeldverhouding
Weergave
Hoeken afronden
0

Welkom bij Dobbit 

Dobbit maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren en te personaliseren. Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met Het privacy- en cookiebeleid.