LUCHTDICHT EN DAMPDICHT BOUWEN

luchtdicht dampdicht bouwen

In een moderne woning moet er luchtdicht worden gebouwd. Dat kan niet zonder isolatieschil. In eerste instantie werd dampdichtheid daarbij vaak vergeten, wat op lange termijn vochtproblemen als resultaat kan geven. Omdat luchtdichtheid en dampdichtheid vaak samen worden genomen en door elkaar worden gehaald, duiden we nog even het verschil. We overlopen enkele oplossingen om zowel damp- als luchtdicht af te sluiten, zodat je woning beschermd is tegen vochtproblemen én energiezuinig is.

 

DE PRINCIPES

ONDERSCHEID

luchtdicht bouwen

Luchtdicht bouwen is nog steeds een hot item in de bouwsector, maar evenwel een vaag begrip. Het wordt vaak samengenomen of dooreengehaald met dampdicht bouwen. Een misverstand dat aan de grondslag ligt van heel wat problemen zoals rottende isolatie en beschadiging van dakconstructie-elementen. In een woning zijn beide noodzakelijk voor een goede energie- en een goede vochthuishouding. 

Dampdicht bouwen wil zeggen dat je je woning beschermt tegen het doorsijpelen van vochtige en warme binnenlucht. Als die warme lucht in contact komt met de koude binnenlucht kan er condensatie ontstaan die zich afzet op je isolatie waardoor vocht- en schimmelproblemen ontstaan. Bij dampopen gebouwen wordt vocht dat binnenshuis ontstaat, afgevoerd door de constructie en afgegeven aan de buitenlucht. Hierbij wordt er dan gekozen voor dampopen isolatiematerialen die vocht goed kunnen transporteren om vochtproblemen te voorkomen.
Luchtdicht bouwen focust zich op de energie-efficiëntie van de woning door het buitenhouden van koude lucht en het binnenhouden van warme (binnen)lucht.

Bij dampdicht bouwen gaat het dus veeleer om het tegengaan van vochtproblemen, waar luchtdicht bouwen draait om energiebesparing. Toch worden beide vaak door elkaar gebruikt. Een dampdichte wand is bijvoorbeeld altijd luchtdicht, maar een luchtdichte afdichting kan zowel dampdicht als dampopen zijn.

WAT IS HET PROBLEEM?

1. Wanneer de dampdruk te hoog is in een luchtdicht gebouw, wordt de dampdiffusieweerstand van de bouwmaterialen te klein, waardoor bijvoorbeeld isolatiemateriaal kan rotten. Dit is een traag proces dat pas jaren na de bouw tot uiting kan komen.

rotte siolatie
1. rottende isolatie

Daarbij is de dampdruk de vochtige lucht die zich verplaatst van de zone met de meeste naar de zone met de minste waterdamp. Wanneer er tussen twee zones een poreuze wand staat zonder dampscherm, zal de damp zich door de wand verplaatsen, waardoor er dampdiffusie ontstaat, de 'flow' van de waterdamp door het materiaal dus. Hoe groot die is, wordt bepaald door de temperatuur, de luchtvochtigheid, het materiaal van de wand en de dikte van de wand. Die laatste twee factoren worden aangegeven als de dampdiffusieweerstand (µ) van een wand.
2. Hoe groter die waarde is, hoe hoger de dampdiffusie van een wand en hoe lager het vermogen van een wand om dampdiffusie tegen te houden, met alle gevolgen vandien.

foto
2. schade aan constructiehout

 

 

DAMPDICHT AFSLUITEN

DAMPSCHERM

doorvoer
3. dampscherm rond doorvoeren

Bij het aanbrengen van isolatie wordt er een dampscherm aangebracht aan de warme zijde van de constructie, onder de isolatielaag. Bij een zoldervloer breng je het dampscherm aan voor je de isolatie aanbrengt. Dampvocht wordt zo geweerd uit de isolatie en de poreuze wand.
3. Om te zorgen dat damp zich geen weg kan banen door de muur, sluit je doorvoeren steeds goed af en kies je uiteraard het juiste scherm voor de juiste toepassing.

SOORTEN DAMPSCHERMEN

folie
4. dampschermfolie

ALUMINIUM

Dampschermen zijn terug te vinden in verschillende vormen. Vaak wordt er aluminium gebruikt. Zo zijn veel hardschuim isolatieplaten standaard uitgerust met een aluminium cachering aan beide zijden om vocht te weren. Wanneer minerale wol van een aluminiumlaag is voorzien, wordt er van flensdekens gesproken.

FOLIES

4. Elders wordt er met een polyethyleen folie of folie met een bitumeneuze samenstelling gewerkt. Deze worden onderverdeeld in klassen, naargelang van het type gebouw waarin ze geplaatst kunnen worden:

  • E1: PE-folie van 0,2 mm, met overlappingen van min. 10 cm, voor plaatsen met een lage productie van luchtvochtigheid (garages, bergingen ...)
  • E2: PE-folie > 0,2 mm, voor goed geventileerde gebouwen met een beperkte lagevochtigheidsproductie zoals grotere woningen, kantoren, winkels …
  • E3: Gewapend (polymeer)bitumen APP/SBS (met dikte ≥ 3 mm), voor gebouwen met een hogere vochtproductie, waar een matige ventilatie voldoende is, zoals kleinere woningen, restaurants ...
  • E4: Gewapend bitumen met metaalfolies of meerlaagse systemen van polymeerbitumen (met dikte ≥ 8 mm), voor gebouwen met een hoge productie van vochtigheid zoals zwembaden, wasserijen …

Overeenkomstig met die verschillende klassen kan dan het geschikte dampscherm gekozen worden, waarbij steeds een dampscherm van een hogere klasse ook toegelaten is.

AFDICHTEN

afdichten
5. afdichten

5. Om een dampscherm af te dichten, bestaan er meerdere oplossingen, waarvan dampremmende tape de voornaamste is. Vaak wordt ook aluminiumtape ingezet om tussen isolatieplaten die al over een aluminiumscherm beschikken, de afdichting te voorzien. Aan de randen kan er nog elastisch purschuim gebruikt worden.

DAMPOPEN FOLIE
Verwar een dampscherm niet met een dampopen (onderdak)folie. Een dampopen folie zorgt ervoor dat vocht vanuit de constructiedelen kan verdampen naar buiten toe. Deze wordt dus geplaatst aan de buitenzijde van de bouwschil om isolatie en constructiedelen zo te beschermen. Zo’n scherm is dampopen, maar volledig regendicht.

 

LUCHTDICHT AFDICHTEN

Naast een isolatielaag met dampscherm moeten naden en kieren ook worden gevuld voor een luchtdicht geheel. Ook om luchtdicht af te dichten, zijn er diverse oplossingen:

TAPES

tapes
6. tapes

6. Tapes vormen een snelle, maar in veel gevallen efficiënte oplossing. Ze kunnen ingezet worden voor het afdichten van twee folies en voor het afdichten van de verbinding tussen de folie en metselwerk. Let daarbij op dat deze niet onder te veel spanning staan en dat deze niet op een vuile ondergrond worden aangebracht.

KIT

Een luchtdichte voegkit kan voor kleinere voegen ook dienen als luchtdichte oplossing. Ze is ideaal om kleine voegen (< 2 cm) tussen plinten en muur en tussen schrijnwerk en pleisterwerk af te dichten. Voor een goed resultaat combineer je deze met membranen.

MEMBRANEN

membranen
7. membranen

7. Bij de membranen zijn er twee types: de vaste en de vloeibare uitvoering. De vaste uitvoering bestaat uit een kunststof of rubber afsluitstrip en wordt vaak ingezet rond vensterbanken en (schuif)ramen. Vloeibare membranen zijn pasta's op basis van polymeren. Ze kunnen al dan niet versterkt worden met glasvezel.

PURSCHUIM

purschuim
8. purschuim

8. Aangepaste purschuimen kunnen ook een luchtdichte oplossing bieden voor voegen en kieren, zoals bij ramen in een omkasting. Het schuim wordt dan aangebracht tussen de deklijsten van de omkasting en de ruwbouw. Enkel bij niet al te brede voegen met een zekere diepte zijn ze echt geschikt als luchtdichte oplossing. Om minieme kieren breed af te dichten, is purschuim ook zeker geschikt. Denk aan vloer-wandaansluitingen en wand-plafondaansluitingen, raam- en deuraansluitingen, dakaansluitingen en doorvoeren.

Let wel: purschuim is moeilijker toepasbaar op niet-poreuze ondergronden. In dat geval wordt beter overgeschakeld op een hybride uitvoering. Die is iets dikker van structuur, is ook elastischer en kan beter overweg met vocht.

VENTILEREN
Je woning is luchtdicht, maar verse lucht moet ergens binnen geraken en vervuilde lucht moet ergens naar buiten kunnen, en dat moet op een gecontroleerde manier gebeuren, dus heb je een ventilatiesysteem nodig. Luchtdicht bouwen zonder ventilatie zorgt enkel voor vochtproblemen met alle gevolgen van dien voor je woning én jezelf. Gewoon minder luchtdicht bouwen stelt je bovendien ook niet vrij van een ventilatiesysteem te moeten voorzien. Bij een ventilatiesysteem gebeurt de aan- en afvoer van lucht immers gecontroleerd, bij een woning waar (bewust) luchtlekken aanwezig zijn niet.

Reageer

 

Kleurenschema
Aantal tegels per rij
Beeldverhouding
Weergave
Hoeken afronden
0

Welkom bij Dobbit 

Dobbit maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren en te personaliseren. Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met Het privacy- en cookiebeleid.