naar top
Menu
Logo Print
05/10/2019 - PASCAL VANDENBERGHE

3 SOORTEN GROENDAKEN OM UIT TE KIEZEN

Elk groendak is min of meer op dezelfde manier opgebouwd, maar je kan ze toch onderverdelen in soorten. Grosso modo zijn er 3: intensieve, semi-intensieve en extensieve groendaken. Dat wordt bepaald door hoe dicht het groendak is begroeid. ook de soort vegetatie speelt daarin mee.

OPBOUW
SOORTEN GROENDAKEN

OPBOUW

Een groendak kent meestal een standaardopbouw bovenop de dakdichting:

groendak
  • een tweelaagse waterdichte en wortelbestendige dakbedekking;
  • beschermlaag tegen mechanische beschadigingen van de dakbedekking;
  • drainagelaag van kunststof of mineralen: deze zorgt voor de afvoer van overtollig water en is alleen nodig op platte daken;
  • filterlaag: deze laag vermijdt dat partikels van de substraatlaag afgevoerd worden, in de drainagelaag terechtkomen en deze eventueel verstoppen;
  • substraatlaag: deze zorgt zowel voor de voedingsstoffen en watervoorziening van vegetatie als voor de zuurstof en verankering van de wortels;
  • een vegetatielaag.

SOORTEN GROENDAKEN

INTENSIEVE GROENDAKEN

intensief

In dit geval spreken we van een echte daktuin. Dit groendak bestaat uit een gazon met grassen, struiken, bomen en beloopbare paden. Hier geldt: hoe rijker de vegetatie aanwezig op het dak, hoe meer onderhoud de daktuin vergt.

Bovendien is het vanzelfsprekend dat de dakconstructie die dit type groendak moet dragen, voldoende stevig is. In verzadigde toestand bedraagt de belasting van het groendak ten minste 300 kg/m².

SEMI-INTENSIEVE GROENDAKEN

semi-intensief

Hier beslaat het een daktuin met hogere vegetatie zoals wilde grassen. In feite zijn zo goed als alle vegetaties geschikt voor dit groendaktype, met uitzondering van struiken en bomen. Ook hier is het belangrijk dat het onderhoud van dit groendak frequenter ingelast wordt.

Dit soort groendak kan beschouwd worden als een overgang tussen extensieve en intensieve groendaken, weegt toch al vlug 200 tot zelfs meer dan 1.500 kg/m² en vergt, zeker bij de zwaardere uitvoeringen, een aangepaste dragende constructie.

EXTENSIEVE GROENDAKEN

extensief

Vetplanten, mossen en kruiden die weinig onderhoud vergen, zijn kenmerkende vegetaties voor een extensief groendak. Deze planten zijn bestand tegen droogte en hebben daarom dus niet veel water nodig om te groeien.

Daardoor moet er bij extensieve groendaken slechts een dunne substraatlaag (ca. 6 à 12 cm) aangebracht worden, waardoor het gewicht van deze daken veel geringer is (50 tot 200 kg/m²).

Hierdoor vergen ze gewoonlijk geen aangepaste dakconstructie en kunnen ze op al bestaande gebouwen aangebracht worden. Een extensief groendak is bovendien de goedkoopste optie dankzij zijn gemakkelijke installatie.

Een bijkomend voordeel van dit systeem is dat het niet veel onderhoud vergt. Een jaarlijks nazicht ter bestrijding van ongewenste vegetaties en ter controle van de waterafvoer volstaat ruimschoots. Een jaarlijkse bemesting met aangepaste meststoffen is ook onontbeerlijk voor de groeikracht van de vegetatie. Zonder meststoffen zou het aantal soorten na enkele jaren veel lager zijn.