naar top
Menu
Logo Print
05/10/2019 - PASCAL VANDENBERGHE

WAAROM EEN GROENDAK KIEZEN: VOOR- EN NADELEN

Waterretentie, ecologie, besparing, … De redenen om voor een groendak te kiezen zijn legio. De aanleg van groendaken zorgt niet enkel voor heel wat voordelen voor het leefmilieu maar ook voor jou als dakeigenaar en voor de omwonenden. In dit artikel geven we die voordelen en enige nadelen mee.

VOORDELEN
NADELEN

VOORDELEN

ENERGIEBESPARING

thermisch isolerend

Groendaken zijn thermisch isolerend. Tijdens de zomer reguleert de daktuin de warmte, zodat het huis koeler blijft. Tijdens de winter zorgt datzelfde systeem er dan weer voor dat de woning minder warmte verliest.

De mate waarin het groendak dat doet, is natuurlijk afhankelijk van het gekozen systeem. Zo zal een intensief groendak een sterkere thermisch isolerende functie hebben dan een extensief systeem.

GELUIDSISOLATIE

extensief

Naast de isolerende werking met betrekking tot de temperaturen tijdens winter en zomer hebben groendaksystemen ook een geluidsisolerende werking door de demping van omgevingslawaai (hagel, geluidsoverlast van vliegtuigen, extreme wind, etc.).

VERHOOGDE LEVENSDUUR DAKBEDEKKING 

brandveiligheid

Doordat de dakbedekking door de daarop liggende vegetatie afgeschermd wordt van allerhande weersomstandigheden (hagel, wind, extreme temperaturen, ...), wordt de levensduur van die dakbedekking aanzienlijk langer.

Dat is een groot voordeel als je rekening houdt met de beperkte toegankelijkheid van de dakafdichting door het groendak.

BIODIVERSITEIT

biodiversiteit

In het geval van de meest recente groendaken wordt er gekozen voor een rijke vegetatie, waardoor nieuwe habitatmogelijkheden voor bepaalde diersoorten mogelijk worden. Deze biodiversiteit zorgt bovendien voor ecosysteemdiensten ten voordele van de mens.

Zo voorziet een groendak ons van een betere luchtkwaliteit (300 m² groendak compenseert circa 1 ton CO2), luchtvochtigheid en een aangename omgevingstemperatuur.

BUFFEREFFECT

buffereffect van groendaken

In steden en drukbevolte gebieden is de belangrijkste reden het beheren van regenwater. Bij (hevige) regen is het namelijk mogelijk dat we te maken krijgen met wateroverlast. Door middel van onderliggende structuren is het groendak echter in de mogelijkheid om grote hoeveelheden water te stockeren.

Hierdoor komt het regenwater pas in een later stadium in de riolering terecht. Bovendien is een standaard extensief groendak in staat om de helft van de jaarlijkse regenval te bufferen. Slechts 50 procent van de regen komt dus nog in de riolering terecht.

Meer buffering van het regenwater is mogelijk door onderliggende waterhoudende lagen. Groendaken zuiveren ook het water en kunnen dus bijdragen tot een lagere concentratie van nitraten, fosfor en giftige stoffen in onze waterwegen.

NADELEN

BRANDVEILIGHEID MOEILIJK TE BEPALEN

semi-intensief

Alhoewel algemeen beweerd wordt dat een groendak brandvertragend kan werken, blijkt het toch moeilijk om de brandeigenschappen van het groendak te bepalen. De reden daarvoor is dat de vegetaties van project tot project sterk van elkaar kunnen verschillen.

Toch is het mogelijk om via bijvoorbeeld compartimentering het brandrisico in te perken. Groene zones op het dak worden in dit geval van elkaar gescheiden door steriele zones in de vorm van stenen, grind, zand of andere onbrandbare materialen.

Hiervoor zijn er twee aanbevelingen:

  • De eerste stelt dat de substraatlaag minimaal 3 cm dik moet zijn om voortplanting door het dak te vermijden. 
  • Plaats om de 40 m een onbrandbare strook van minimaal 80 cm (afhankelijk van de hoogte van de vegetatie) breed in het dakoppervlak.

DAKDICHTING IS MOEILIJK TOEGANKELIJK

dakdichting

De afdichting onder het groendak is minder toegankelijk dan deze van een traditioneel dak. Daardoor zal het dus langer duren en moeilijker en duurder zijn om eventuele lekken op te sporen en te herstellen.

Een waterdichtheidstest, door het dak bijvoorbeeld 48 uur onder water te zetten, voor de plaatsing van het groendak is dus zeer nuttig.

INTENSIEF ONDERHOUD

onderhoud

Het is wegens bouwkundige redenen noodzakelijk om onkruid te verwijderen en overtollige plantenresten uit tapbuizen te verwijderen, maar ook om ongewenste vegetaties van het dak te verwijderen. Door toedoen van wind en dieren kunnen bijvoorbeeld zaadjes van bomen en struiken terechtkomen op een extensief dak.

Wanneer het regenwater op het dak blijft staan, treedt er mosvorming en verzuring van het substraat op. Dat is niet alleen nefast voor de planten, maar ook voor de dakdichtingsmaterialen. 

Bovendien is het raadzaam om de vegetatie in het najaar te maaien en onder meer gevallen bladeren te verwijderen. Je zal verder ook regelmatig onkruid moeten verwijderen. Een extensief groendak vraagt vanaf zijn derde levensjaar ook bemesting.

De algemene regel stelt: hoe intensiever het groendak, hoe frequenter het onderhoud dient plaats te vinden.

Het verschil tussen een intensief en extensief groendak? Dat lees je hier.