naar top
Menu
Logo Print
07/09/2019 - PASCAL VANDENBERGHE

VERWARMING OP STOOKOLIE

Mazout of stookolie mag als brandstof dan wel op de helling staan, het is voor heel wat gezinnen nog steeds de manier bij uitstek om te verwarmen. Je bent immers onafhankelijk van netwerkbeheerders en je kiest zelf wanneer je brandstof aanschaft. Daarvoor kan je zelf de prijzen in het oog houden en zo het beste moment kiezen om je tank bij te vullen. Als je wil verwarmen op mazout heb je, naast je verwarmingselementen uiteraard, een mazoutketel en een opslagtank nodig.

MAZOUTKETEL
MAZOUT OPSLAAN EN AANVULLEN
ONDERHOUD

MAZOUTKETEL

Prijs: € 4.500 – € 7.500

stookolieketelIn de mazoutketel bevindt zich een brander, waar het zwavelarme mazout uit de tank zich een weg naar baant via een pompsysteem. De stookolie wordt verneveld en geëlektrocuteerd waardoor de olie zal ontvlammen.

De warmte die door die verbranding vrijkomt brengt de ketel over naar het water dat zich naar de verwarmingstoestellen verspreidt. Daar de meeste mazoutketels tegenwoordig hoogrendementsketels zijn, wordt de warmte van de rookgassen ook gerecupereerd.

stookolieketelDe vroegere Optimaz- en Optimaz elite-labels zijn verdwenen sinds september 2015, en vervangen door het Europees energielabel voor nieuwe cv-toestellen.

Bij het aanschaffen van een mazoutketel moet je letten op het Europese energielabel. Kies je voor een condensatieketel (die het hoogste rendement halen), dan moet er een A-label op staan.

Niet-condenserende hoogrendementsketels mogen enkel geplaatst worden als ze voldoen aan de normen om het Europese B-label te dragen.

RENDEMENT

stookolieketel

Mazoutketels halen een nuttig rendement van tegen de 98%, wat het – ondanks het gebruik van fossiele brandstoffen – op zich een energiezuinige manier van verwarming maakt.

Condensatieketels halen een seizoensgebonden energie- efficiëntie van minstens 90% (Hs) conform de Europese ErP-reglementering.

MAZOUT OPSLAAN EN AANVULLEN

OPSLAAN

mazouttank

Voor mazout heb je een opslagplaats nodig, wat de kosten van een totale installatie de hoogte injaagt met € 1.500 tot € 4.500. Een mazouttank kan zowel boven- als ondergronds zijn.

Kies je voor een ondergronds model, dan zal je wat dieper in de buidel moeten tasten, daar deze moeten gemaakt worden uit een corrosiebestendig materiaal. Ook de nodige graafwerken moet je daarbij in rekening brengen.

AANVULLEN

olietank

Een van de grote voordelen van verwarmen op mazout is dat je zelf instaat voor het aanvullen ervan. Je bent dus niet afhankelijk van netwerkbeheerders.

Je kan zelf de mazoutprijzen checken en het voordeligste moment kiezen om je tank bij te vullen.

Om te weten wanneer je je tank moet bijvullen kan je een stookoliemeter aan je ketel monteren, zodat je het oliepeil nauwgezet kan volgen.

ONDERHOUD

easykit

In tegenstelling tot een gascondensatieketel, moet een mazoutketel jaarlijks worden gekeurd. Daarbij worden de ketel, de verbranding en de afvoer gecontroleerd door een erkende vakman. De opslagtanktank wordt voor ingebruikname gekeurd.

Verder onderhoud van de tank is afhankelijk van het volume, de ligging en of die boven- of ondergronds werd geplaatst.

Sinds 2015 mogen conventionele rendementsketels (zowel op mazout als op gas) niet meer geplaatst worden, en zijn enkel nog de nieuwere hoogrendementsketels toegestaan. Dat zijn de HR-ketels, de HR+-ketels en de HR TOP-ketels, die betere bekend staan als condensatieketels. Deze beter presterende toestellen recupereren de warmte van de rookgassen in plaats van ze verloren te doen gaan door het rookkanaal. Zo komt het rendement heel wat hoger te liggen dan bij oudere toestellen.

Daarnaast moet ook de kanttekening gemaakt worden dat de regering in Vlaanderen vanaf 2021 de verkoop van nieuwe stookolieketels alsook de plaatsing van tweedehandstoestellen wil stopzetten. In Brussel zal dat vanaf 2025 zijn, en in Wallonië vanaf 2035. Dat betekent dat mensen die hun oude stookolieketel willen vervangen, een nieuw verwarmingssysteem zullen moeten kiezen. Ook zullen er vanaf dat jaar geen gasaansluitingen meer gelegd worden in nieuwe verkavelingen. Er worden daarentegen wel premies uitgedeeld voor milieuvriendelijkere alternatieven zoals warmtepompboilers en zonneboilers. Wie wel nog een mazoutketel heeft, kan eventueel gedeeltelijk biostookolie gebruiken als het toestel dat toelaat. Zo wordt het verbruik van fossiele brandstoffen toch enigszins verminderd.