naar top
Menu
Logo Print

WAAROM EEN SPANPLAFOND KIEZEN

Spanplafonds kunnen snel geplaatst worden, zijn stofarm en er is een zeer gevarieerd aanbod. In dit artikel gaan we wat dieper in op de voordelen die dit type plafondafwerking te bieden heeft.

SPANPLAFOND OF GESPANNEN PLAFONDAFWERKING?
WELKE VOORDELEN BIEDT EEN SPANPLAFOND?
HOEVEEL KOST EEN SPANPLAFOND?

SPANPLAFOND OF GESPANNEN PLAFONDAFWERKING?

panplafondSpanplafonds bestaan uit een folie uit kunststof die net onder het weg te steken plafond wordt gespannen, waarbij bevestigings­profielen aan de muren de folie opspannen en op haar plaats houden.

Het belangrijkste onderscheid binnen het aanbod is dat tussen 'warme' en 'koude' span­plafonds, zijnde respectievelijk de klassieke pvc-spanplafonds en de recentere polyester­systemen. Hoewel met 'span­plafonds' doorgaans pvc- én polyestersystemen bedoeld worden, is er een discussie over de juistheid van die terminologie.

spanplafondVolgens een Europese norm moet een spanplafond vol­ledig toe­gankelijk en her­mon­teer­baar zijn. Aan­gezien er bij poly­ester­systemen altijd twee zijden gemonteerd moeten blijven, zijn de toegan­kelijk­heid en de hermonteer­baar­heid daar beperkt. Verschil­lende fabrikanten van pvc-syste­men pleiten dan ook voor een bescherming van de term 'spanplafond' en noe­men de polyester­systemen een 'gespannen plafond­afwerking'.

Voor alle duide­lijkheid: in dit artikel bedoe­len we met 'span­plafond' beide systemen.

WELKE VOORDELEN BIEDT EEN SPANPLAFOND?

SNELLE PLAATSING

snelle plaatsing

De keuze voor een spanplafond is vaak geïnspireerd door prak­tische over­wegingen. Een standaard­installatie neemt namelijk maar één dag in beslag per ruimte. In die tijd wordt er bovendien een volledig afgewerkt plafond gerealiseerd, inclusief ingewerkte lichtarmaturen en andere doorboringen.

Dat betekent een enorme tijdsbesparing ten opzichte van een klassiek plafond, waarbij men bijvoorbeeld moet wachten tot het pleister gedroogd is alvorens te schilderen.

SLECHTS EEN AANNEMER

spanplafond

Bij spanplafonds wordt het vol­ledige plafond door een enkele aannemer gerealiseerd. Dat biedt het grote voordeel dat je niet op zoek moet gaan naar verschillende stielmannen – en er bijgevolg dus geen werken op elkaar afgestemd hoeven te worden.

STOFARM

Een bijkomend voordeel is dat er tijdens de plaatsing van een spanplafond maar weinig vuil of stof vrijkomt. Doordat je de ruimte bijgevolg ook niet volledig leeg hoeft te halen of alles hoeft af te dekken, helpen spanplafonds je dus ook zo heel wat tijd uitsparen.

FLEXIBEL

flexibel

In wezen biedt een spanplafond een moderne toepassing van een verlaagd plafond – inclusief de daarbij horende flexibiliteit –
met het uitzicht van een traditioneel plafond. Spanplafonds kunnen in heel wat situaties toegepast worden en kunnen, afhankelijk van het systeem, al vanaf 6 mm van het bestaande plafond gemonteerd worden.

Bovendien laten ze latere aanpassingen toe: om nieuwe spots te plaatsen, bijvoorbeeld, kan men in de meeste gevallen gewoon door­boringen toevoegen. Wil men bestaande doorboringen verwijderen en opnieuw 'opvullen', dan moet er echter wel een nieuw plafond gerealiseerd worden.

GEVARIEERD AANBOD

gevarieerd aanbod

Ook op esthetisch vlak zijn spanplafonds veelzijdig. Ze zijn verkrijgbaar in een breed gamma van kleuren en afwerkingen, en kunnen zelfs met een print of foto bedrukt worden.

Met pvc-spanplafonds kunnen er daarenboven 3D-structuren gerealiseerd worden.

HOEVEEL KOST EEN SPANPLAFOND?

blinkend spanplafondDe prijs van een spanplafond hangt onder meer af van het soort materiaal, de afwerking, het aantal doorboringen, de moeilijkheidsgraad van de montage en de gekozen profielen. De belangrijkste kost, verbonden aan een spanplafond, is niet de folie of het doek, maar de (totale lengte aan) profielen.

Een rekenvoorbeeld: een lange gang van 2 x 30 m heeft dezelfde oppervlakte als een ruimte van 6 x 10 m, maar heeft een omtrek die dubbel zo groot is. In plaats van 32 m aan profielen is er voor de gang 64 m aan profielen nodig.

spanplafondOver het algemeen is een spanplafond goedkoper dan een volledig met gips­platen afgewerkt plafond. Het is wel duurder dan een klassiek tegelplafond.

Daarnaast is een pvc-spanplafond over het algemeen ook 20% duurder dan de polyestervariant.