naar top
Menu
Logo Print
03/04/2019 - PASCAL VANDENBERGHE

KIES HET JUISTE VENTILATIESYSTEEM

Ventileren is absoluut noodzakelijk, maar het is meer dan gewoon even de ramen en deuren openzetten. Er zijn grosso modo vier verschillende ventilatiesystemen van elkaar te onderscheiden, volgens de mate waarin aan- en toevoer al dan niet natuurlijk of mechanisch zijn.

LUCHTAAN- EN -AFVOER: NATUURLIJK OF MECHANISCH
SYSTEEM A
SYSTEEM B
SYSTEEM C
SYSTEEM D

Deel dit artikel op Facebook

LUCHTAAN- EN -AFVOER: NATUURLIJK OF MECHANISCH?

LUCHT AANVOEREN

luchtaanvoer

Om lucht aan te voeren zorgen luchttoevoeropeningen voor de aanvoer van verse buitenlucht naar droge ruimtes zoals de woonkamer, slaapkamers, bureau, speelkamer ...

Wanneer we spreken over natuurlijke luchttoevoer, dan gaat het om lucht van buiten die via natuurlijke trek naar binnen komt, bijvoorbeeld langs ventilatieroosters in het raam, op het dak of in de rolluikkast. Verse lucht moet altijd rechtstreeks van buiten worden aangevoerd, niet vanuit bijvoorbeeld een kelder, kruipruimte of zolder.

Mechanische luchtaanvoer wordt van buiten aangevoerd, nagenoeg altijd via een dak- of muurdoorvoer. Een ventilator zuigt hierbij de lucht aan van buiten naar binnen. 

LUCHT AFVOEREN

afvoer

De natuurlijke en mechanische afvoer zorgt voor de afvoer van vervuilde lucht uit vochtige ruimtes, zoals de keuken, de badkamer, de wasplaats of de wc. 

Bij natuurlijke luchtafvoer wordt er verondersteld dat de lucht via een afvoerkanaal in het dak naar buiten wordt gebracht, ook wel het schouweffect genoemd.

Met mechanische luchtafvoer wordt bedoeld dat een ventilator de af te voeren lucht naar buiten stuurt via een dakdoorvoer.

SYSTEEM A

systeem A

Prijs: € 1.700

Verse lucht wordt natuurlijk aangevoerd, vervuilde lucht wordt natuurlijk afgevoerd.

Dit bestaat de facto uit het openzetten van je vensters en/of deuren om de ruimte te verluchten. De doorstroming van lucht verloopt vervolgens langs roosters in binnenmuren of langs kieren en spleten. De vervuilde lucht wordt dan via verticale afvoerkanalen afgevoerd, die je het best in vochtige ruimtes (keuken of badkamer) plaatst.

natuurlijke ventilatie systeem aHet voordeel van dit systeem is dat het weinig kost en het weinig onderhoud vergt. Je verbruikt met dit systeem ook geen elektriciteit voor ventilatoren.

Het nadeel is dat de ventialtie bij dit systeem nagenoeg niet te reguleren valt, waardoor je vooral bij koud en winderig weer met grote warmteverliezen kampt. Ook wanneer het mistig is, werkt ventilatie volgens systeem A zeer moeizaam. Die afhankelijkheid van het weer maakt het een onaantrekkelijk systeem.

SYSTEEM B

systeem B

Prijs: € 2.800

Verse lucht wordt mechanisch aangevoerd, vervuilde lucht wordt natuurlijk afgevoerd.

De aanvoer van verse lucht gebeurt hier via ventilatoren in droge ruimtes. De vervuilde lucht gaat dan de deur uit via ventilatieroosters in vochtige ruimtes, rond de vensters, door trekkende schouwen of door de gevel.

ventilatie systeem-bHet voordeel van dit systeem tegenover systeem A is dat de normen in alle weersomstandigheden beter worden gehaald. Door de automatische aanvoer kan je ook gemakkelijk moeilijk te bereiken kamers verluchten.

Let wel op dat je energiezuinige ventilatoren kiest voor de aanvoer, want je zal sowieso met een hoger energieverbruik zitten. Je mag echter hier ook rekenen op een aanzienlijk warmteverlies. Daar de afvoer natuurlijk gebeurt, blijft die in contact staan met koude buitenlucht.

Zowel systeem A als B wordt tegenwoordig nog maar weinig geplaatst. Men opteert sneller voor een C- of D-unit.

SYSTEEM C

systeem C

Prijs: € 3.500 - 4.000

Verse lucht wordt natuurlijk aangevoerd, vervuilde lucht wordt mechanisch afgevoerd.

Deze systemen worden vaak toegepast op verschillende manieren, maar het principe blijft wel altijd hetzelfde: de verse lucht wordt binnengebracht via ventilatieroosters en de vervuilde lucht wordt uit de woning weggetrokken via ventilatoren.

C-UNIT

c-unit

Bij een C-systeem hoort een C-unit. Deze voert vervuilde lucht af naar buiten toe. Ze werkt dus maar in één richting. De unit neemt slechts een beperkte ruimte in beslag. Bij renovatie kan er dan ook voor gekozen worden om per kamer een unit te voorzien, in plaats van een algemene unit op een centrale plaats. 

Je kan er dus voor kiezen om enkel in het toilet of de badkamer een aparte afvoer naar buiten te voorzien. Deze kan dan vraaggestuurd worden door een aansluiting op de lichtschakelaar of wanneer de ruimte vochtig wordt.

c-unit'Vraaggestuurd' betekent dat het systeem de behoefte aan luchtaanvoer of luchtafvoer per kamer bekijkt. Wanneer het over een vraagestuurd C-systeem gaat, wordt dat aangeduid als een 'C+ systeem'. Een bijkomend voordeel van een C+ systeem is dat stof en vervuiling minder gemakkelijk meekomen in de woning dan met een klassiek C-systeem.

Bij de nieuwbouw wordt er meestal voor een centraal gestuurde unit gekozen. Die is ook steeds meer vraaggestuurd. Vergeet niet om bij een C-systeem ook steeds de aanvoer van verse lucht te voorzien via roosters. 

Let wel: omdat de verse lucht rechtstreeks de woning binnenkomt via roosters, kan een C-systeem wel een tochtgevoel creëren. De binnenkomende lucht is ook niet voorverwarmd, dus zal je meer moeten verwarmen in huis.

SYSTEEM D OF BALANSVENTILATIE

systeem D

Prijs: € 5.000 - 7.500

Verse lucht wordt mechanisch aangevoerd, vervuilde lucht wordt mechanisch afgevoerd.

Zowel de aan- als de afvoer wordt gedaan via een ventilatie-unit. Dit is een van de meest gebruikte systemen en wordt beschouwd als het meest ideale systeem voor woningen.

D-UNIT

Een D-unit neemt – doordat zowel de luchtaan- als -afvoer mechanisch verloopt - betrekkelijk meer ruimte in beslag dan een unit van een C-systeem. Vele D-systemen zijn daarenboven nog eens uitgerust met een warmtewisselaar.

Deze warmt de binnenkomende lucht op met de warmte van de kamers waaraan er lucht onttrokken wordt. Zo geeft de lucht die ingeblazen wordt in de kamers, geen kil gevoel. De warmte van de afgevoerde lucht wordt met andere woorden gerecupereerd om de toevoerlucht voor te verwarmen, wat voor een zeer gecontroleerd ventilatiesysteem zorgt.

D-SYSTEEM VS. C-SYSTEEM

d-unit

Die warmterecuperatie is meteen een van de grootste voordelen tegenover een C-systeem, bij D-systemen wordt de lucht voorverwarmd én gefilterd. Geen last van koude of van luchtvervuiling dus.

Een D-systeem zorgt wel voor een hoger verbruik dan een C-systeem, daar er hier twee ventilatoren nodig zijn. Al moet er ook een nuance gemaakt worden: C-systemen hebben geen voorverwarmde aanvoerlucht, waardoor je stookkosten hoger zullen liggen dan bij D-systemen.