naar top
Menu
Logo Print
20/03/2019 - SAMMY SOETAERT / PASCAL VANDENBERGHE

LUCHTDICHT BOUWEN VS. DAMPDICHT BOUWEN

Luchtdicht bouwen wint door de strengere energievereisten aan populariteit. Al te vaak wordt daarbij dampdichtheid vergeten, wat kan leiden tot schade aan je isolatie. We overlopen enkele oplossingen om zowel damp- als luchtdicht af te sluiten, zodat je woning beschermd is tegen vochtproblemen én energiezuinig is.

ONDERSCHEID
WAT IS HET PROBLEEM?
DAMPDICHT AFSLUITEN
LUCHTDICHT AFDICHTEN

ONDERSCHEID

Luchtdicht bouwen is een hot item in de bouwsector, maar evenwel een vaag begrip. Het wordt vaak samengenomen of dooreengehaald met dampdicht bouwen. Een misverstand dat aan de grondslag ligt van heel wat problemen. Om dat te voorkomen, duiden we even het verschil.

DAMPDICHT BOUWEN

onderscheid

Met dampdicht bouwen wil men zeggen dat je woning tegen het doorsijpelen van vocht wordt beschermd door vochtige en warme binnenlucht. Condensatie en schimmels worden op die manier vermeden.

Bij dampopen bouwen wordt vocht dat binnenshuis ontstaat, afgevoerd door de constructie en afgegeven aan de buitenlucht.

LUCHTDICHT BOUWEN

luchtdicht bouwen

Luchtdicht bouwen focust zich op de energie-efficiëntie van de woning. Dat door het buitenhouden van koude lucht en het binnenhouden van warme (binnen)lucht.

Bij dampdicht bouwen gaat het dus veeleer om het tegengaan van vochtproblemen, waar luchtdicht bouwen draait om energiebesparing. Toch worden beide vaak door elkaar gebruikt. Een dampdichte wand is bijvoorbeeld altijd luchtdicht, maar een luchtdichte afdichting kan zowel dampdicht als dampopen zijn.

WAT IS HET PROBLEEM?

isolatie

Wanneer de dampdruk hoog is in een gebouw waar er luchtdicht gebouwd is, dan wordt de dampdruk te hoog en de dampdiffusieweerstand te klein, waardoor isolatiemateriaal kan rotten. Dit is een traag proces dat pas jaren na de bouw tot uiting kan komen.

Even een woordje uitleg bij voorgaande termen:

Dampdruk

dauwpuntcondensatie

Vochtige lucht verplaatst zich van de zone met de meeste naar de zone met de minste waterdamp, dit wordt aangeduid als ‘dampdruk’.

Dampdiffusie

Wanneer er tussen twee zones een poreuze wand staat zonder dampscherm, zal de damp zich door de wand verplaatsen, waardoor er dampdiffusie ontstaat, de 'flow' van de waterdamp door het materiaal dus. Hoe groot die is, wordt bepaald door de temperatuur, de luchtvochtigheid, het materiaal van de wand en de dikte van de wand.

Dampdiffusieweerstand

Die laatste twee factoren worden aangegeven als de dampdiffusieweerstand (µ) van een wand. Hoe groter die waarde is, hoe hoger de dampdiffusie van een wand en hoe lager het vermogen van een wand om dampdiffusie tegen te houden.

AANDACHTSPUNTEN OM DAMPDICHT AF TE SLUITEN

Een dampremmende folie aan de warme zijde van de muur zal het dampvocht weren uit de isolatie en de poreuze wand. Een dampscherm is altijd luchtdicht. Om te zorgen dat damp zich geen weg kan banen door de muur, moet je hierbij volgende fouten zeker voorkomen:

 • plaats je dampscherm niet aan de koude kant;
 • sluit de doorvoeringen (voor elektro, rookgas …) goed af;
 • kies het juiste dampscherm.

Er bestaan verschillende soorten dampschermen. Deze worden onderverdeeld in klassen, naargelang van het type gebouw waarin ze geplaatst kunnen worden:

dampscherm
 • E1: PE-folie = 0,2 mm, met overlappingen van min. 100 mm,
  • voor plaatsen met een lage productie van luchtvochtigheid (garages, bergingen ...)
 • E2: PE-folie > 0,2 mm zoals aluminium laminaten, bitumenglasvlies V50/16, polyestervlies P150/16,
  • voor goed geventileerde gebouwen met een beperkte lagevochtigheidsproductie zoals grotere woningen, kantoren, winkel …
 • E3: Gewapend bitumen V3/V4, P3/P4 of gewapend polymeerbitumen APP/SBS (met dikte ≥ 3 mm), glasvlies of PES gewapend,
  • voor gebouwen met een hogere productie van vochtigheid, waar een matige ventilatie voldoende is, zoals kleinere woningen, restaurants, feestzalen, ziekenhuizen …
 • E4: Gewapend bitumen met metaalfolies of meerlaagse systemen van polymeerbitumen (met dikte ≥ 8 mm),
  • voor gebouwen met een hoge productie van vochtigheid zoals zwembaden, wasserijen, drukkerijen, brouwerijen …
tape afdichting

Overeenkomstig met die verschillende klassen kan dan het geschikte dampscherm gekozen worden, waarbij steeds een dampscherm van een hogere klasse ook toegelaten is.

Om een dampscherm af te dichten, bestaan er meerdere oplossingen, waarvan dampremmende tape de voornaamste is. Vaak wordt ook aluminiumtape ingezet om tussen isolatieplaten die al over een aluminiumscherm beschikken, de afdichting te voorzien. Aan de randen kan er nog elastisch purschuim gebruikt worden.

OPLOSSINGEN OM LUCHTDICHT AF TE DICHTEN

Ook om luchtdicht af te dichten, zijn er diverse oplossingen:

TAPES

tape

Tapes vormen een snelle, maar in veel gevallen efficiënte oplossing. Ze kunnen ingezet worden voor het afdichten van twee folies en voor het afdichten van de verbinding tussen de folie en het metselwerk.

Let daarbij op dat deze niet onder te veel spanning staan en dat deze niet op een vuile ondergrond worden aangebracht.

KIT

kit

Een luchtdichte voegkit kan voor kleinere voegen ook dienen als luchtdichte oplossing. Ze is ideaal om kleine voegen (< 2 cm) tussen plinten en muur en tussen schrijnwerk en pleisterwerk af te dichten.

Voor een goed resultaat combineer je deze met membranen.

MEMBRANEN

membranen

Bij de membranen zijn er twee types: de vaste en de vloeibare uitvoering.

 • De vaste uitvoering bestaat uit een kunststof of rubber afsluitstrip en wordt vaak ingezet rond vensterbanken en (schuif)ramen
 • Vloeibare membranen zijn pasta's op basis van polymeren. Ze kunnen al dan niet versterkt worden met glasvezel.

PURSCHUIM

purschuim

Aangepaste purschuimen kunnen ook een luchtdichte oplossing bieden voor voegen en kieren, zoals bij ramen in een omkasting. Het schuim wordt dan aangebracht tussen de deklijsten van de omkasting en de ruwbouw. Enkel bij niet al te brede voegen met een zekere diepte zijn ze echt geschikt als luchtdichte oplossing.

Om minieme kieren van enkele millimeters breed af te dichten, is purschuim ook zeker geschikt. Denk bijvoorbeeld aan het luchtdicht afwerken van vloer-wandaansluitingen en wand-plafondaansluitingen, raam- en deuraansluitingen, dakaansluitingen en doorvoeren.

Let wel: purschuim is moeilijker toepasbaar op niet-poreuze ondergronden. In dat geval wordt beter overgeschakeld op een hybride uitvoering. Die is iets dikker van structuur, is ook elastischer en kan beter overweg met vocht.