naar top
Menu
Logo Print
13/03/2019 - ANDY CAMPE

GRAS ZAAIEN

Ruimte wordt alsmaar beperkter op hedendaagse percelen, waardoor er doorgaans ook minder plaats is voor het gazon. Een kleiner oppervlak, intensief gebruik en een wisselvalliger klimaat. Het gazon heeft het moeilijk te verduren. De nieuwste grasmengsels zijn intensief geselecteerd om aan deze extremere omstandigheden te voldoen. Maar hoe pak je het precies aan; het gazon inzaaien?

WELK GAZONTYPE?
EEN NIEUW GAZON
KALE PLEKKEN AANPAKKEN
... OF GRASMATTEN INWERKEN?

WELK GAZONTYPE?

Hoe intensief ga je het gazon gebruiken? Zijn er kinderen, of huisdieren, die veel zullen ravotten? Wil je een sierlijk ogend gazon? Vóór je gaat zaaien, achterhaal je eerst welk type gazon het best bij jouw profiel past.

 • gazontypesiergazon: geen intensieve beloping, fijnere grassoort, intensiever qua onderhoud en bemesting, korter maaien;
 • sier-speelgazon: steviger gazon om te belopen, naargelang van de groeifrequentie van het gazon maaien (idem bij sportgazon);
 • speel-sportgazon: voor intensiever gebruik, herstelt zich makkelijker na schade.

Een grasmengsel bestaat doorgaans uit een mix van drie graszaden, naargelang van het gazontype krijg je dan een andere mengverhouding van de graszaden.

 • zaaienEngels raaigras: snelle kieming, hoog herstellend vermogen, diepe beworteling (droogte- en stressbestendiger);
 • veldbeemdgras: sterke graszode met ondergrondse uitlopers;
 • roodzwenkgras: fijne, lichte grassoort die zorgt voor egale afwerking.

Hedendaagse rassen zijn gecultiveerd om trager te groeien, zodat je het gazon minder snel moet maaien. Ook op mineraalopname is er geselecteerd, zodat grasplantjes efficiënter hun voeding opnemen en er dus minder bemesting nodig is. Om in te spelen op het grillige weer, zijn de grastypes ook resistenter tegen droogtes.

EEN NIEUW GAZON

Wil je een nieuw gazon aanleggen? Het is een makkelijke tuinklus, dus haal zelf die groene vingers naar boven, je spaart er geld mee en met wat aandacht zal het je een perfect resultaat opleveren!

Het chronologische stappenplan:

 • zaaigrond voorbereidenonkruid en overtollige groenlaag verwijderen;
 • bodem egaliseren (motoculteur, overtopfrees, minikraantje), en waar nodig nieuwe teelaarde aanvoeren;
 • grote kluiten breken, steenpuin eruit harken;
 • inwerken bodemverbeteraar: zorgt voor een betere bodemstructuur om jonge grasplantjes in te doen wortelen, verlicht en draineert zwaardere gronden, terwijl het de wateropname bij lichtere (zand)gronden verbetert;
 • pletwalsmaak je eigen bodemverbeteraar door 1 deel potgrond te mengen met 1 deel zand;
 • inzaaien: tijdens vochtig weer, of wanneer een regenperiode aankomt;
 • dek het zaaigoed af met een toplaagje potgrond of bodemverbeteraar;
 • met een pletwals kan je achteraf het zaaigoed in de bodem nivelleren.
graszaad mengen

Dien nog geen meststof toe bij het inzaaien, dat is enkel nodig zodra het gras aan het groeien is. Schud vóór gebruik het grasmengsel goed door elkaar voor een betere mengverhouding. Met 1 kilo graszaad kom je toe om een perceel van 40 à 50 m² in te zaaien.

KALE PLEKKEN AANPAKKEN

KALE PLEKWanneer ontstaan kale plekken in het gazon? Ze zijn vooral zichtbaar in het najaar door de loopbelasting die het gazon al het ganse jaar heeft moeten verduren. De grond is daardoor te compact geworden, waardoor er geen lucht meer bij de wortels raakt. De wortels sterven zo af en naderhand zijn er kale plekken in de grasmat.

Je kan dit vermijden door regelmatig te beluchten met een spitvork of prikrol. Doe dit vooral na wat regenval, de bodem is dan wat malser. Belucht het gazon toch één keer, en dit liefst in het voorjaar, om de drainage te bevorderen. Door te verticuteren, maak je uiteraard ook kale plekken in het gazon. Zit je met open plekken in het gazon? Meng dan graszaad door wat bodemverbeteraar en effen er de bewuste plaats mee.

... OF GRASMATTEN INWERKEN?

grasmatten inwerkenGrasmatten zijn gekweekt met dezelfde soorten grasmengsels zoals je die terugvindt bij gras dat je moet inzaaien. In dit geval verplant je wel graszoden die opnieuw moeten inwortelen op de ondergrond. De grasplantjes krijgen ook te maken met een nieuwe windrichting en zullen zich er dus aan moeten aanpassen. Een fosforrijke bemesting en voldoende water zijn cruciaal voor een goede doorstart.