naar top
Menu
Logo Print

ALLES BEGINT MET HET ELEKTRICITEITSATTEST

Vandaag is de eerste kennismaking die je hebt met de elektrische installatie van je woning of appartement het elektriciteitsattest. Dit attest, ook wel gekend als gelijkvormigheidsattest of conformiteitsattest, vertelt je de staat van je installatie. In de praktijk wordt de keuring van je installatie – indien nodig – meestal samen met de keuring voor het energieprestatiecertificaat, kortweg het epc, gedaan. Het epc geeft je een idee over de energiezuinigheid en milieuvriendelijkheid van je woning. Hieronder een opsomming van zaken die goed zijn om weten bij deze twee documenten:

DE ELEKTRICITEITSKEURING

  • elektriciteitsattestDe elektriciteitskeuring is verplicht bij een nieuwe, tijdelijke, verzwaarde of gewijzigde elektrische installatie. Ook bij verkoop van woningen met een elektrische installatie vóór oktober 1981 - bij woningen dus die nog geen attest hebben – is een elektriciteitskeuring verplicht.
  • Het elektriciteitsattest wordt als bijlage bij de officiële verkoopakte gevoegd. In de praktijk vraag je best vóór je de woning koopt een kopie, indien deze niet meteen werd meegedeeld. Zo weet je waar je aan toe bent.
  • Het attest is 25 jaar geldig.
  • De elektriciteitskeuring kan enkel uitgevoerd worden door een erkend keuringsorganisme.
  • Bij een afgekeurde elektriciteitskeuring heb je 18 maanden na de datum van de verkoop om de installatie in orde te brengen. Bij nieuwe installaties is dat 12 maanden. Je kan bij uitzondering een verlenging van deze periode aanvragen via de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie.
  • De kostprijs van een keuring verschilt naargelang de omvang van je elektrische installatie. Voor een gemiddelde woning moet je hiervoor ongeveer 150 euro rekenen.

HET EPC

  • epcHet energieprestatiecertificaat vertelt je hoe goed je woning scoort aan de hand van een epc-score. Dit getal is een schatting van wat je woning jaarlijks aan energie verbruikt per vierkante meter. Hoe lager het getal, hoe beter. Dat is ook af te leiden aan de gekleurde balk op het verslag die weergeeft hoe goed je woning scoort.
  • Het epc is enkel verplicht bij verkoop en verhuur van woongebouwen. Net zoals bij de keuring is het de verkoper of verhuurder die dit voorziet.
  • Dit certificaat is 10 jaar geldig. Heb je die woning binnen deze periode grondig verbouwd? Dan laat je deze beter opnieuw keuren.

Moet je elektrische installatie gerenoveerd worden? Lees er hier alles over.
Kom hier alles te weten over je elektriciteit.