naar top
Menu
Logo Print

WANNEER HEB JE EEN VERGUNNING NODIG?

Zomaar een veranda aan je woning plaatsen mag uiteraard niet. We overlopen even – per gewest, want stedenbouw is een gewestbevoegdheid – in welke gevallen je een stedenbouwkundige vergunning nodig hebt, en wanneer er een architect aan te pas komt bij de aanbouw van een veranda.

VLAANDEREN
BRUSSEL
WALLONIE

VLAANDEREN

MELDINGSPLICHT

veranda

Een veranda behoort net als carports en bijkeukens tot de categorie ‘kleine bouwwerken’, waarvoor sinds december 2010 geen vergunning meer nodig is. Er geldt echter wel een meldingsplicht bij de gemeente. Na je melding heeft de gemeente dan 30 dagen tijd om de plannen te overlopen en eventueel opmerkingen te geven. Zonder tegenbericht mag je ook aan de slag.

Deze meldingsplicht is in het algemeen van toepassing op aangebouwde bijgebouwen (bijkeuken, veranda, carport) die:

 • maximaal 4 m hoog zijn;
 • een oppervlakte hebben van niet meer dan 40 m²;
 • een bouwdiepte hebben die niet hoger is dan dat van het aanpalende gebouw.

verandaVerder mag de functie van de woning niet worden gewijzigd door de aanbouw van een veranda en moet de veranda in de zijtuin minstens 3 m en in de achtertuin 2 m van de perceelgrens blijven. Als het huis echter tot tegen die grens is gebouwd, mag de veranda ook tot op dat punt komen als de bestaande scheidingsmuur niet wordt gewijzigd.

Het is altijd de beste optie om je grondig te informeren op de dienst ruimtelijke ordening van je stad of gemeente. Je wilt niet met twijfel aan je project beginnen.

VERGUNNING

bouw veranda vergunning

Wanneer er niet aan de voorwaarden van de meldingsplicht wordt voldaan, moet je een stedenbouwkundige aanvraag indienen. Daarvoor moet je verplicht met een architect samenwerken wanneer er stabiliteitswerken aan te pas komen. Meestal kan de gemeente in dit geval snel een beslissing nemen over een aanvraag.

In sommige gevallen wordt een openbaar onderzoek gevoerd, waarbij omwonenden bezwaar kunnen indienen, of de gemeente advies van andere administraties opvraagt.

ARCHITECT

architect

Je hoeft geen architect onder de arm te nemen voor de bouw van de veranda als die voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • de veranda bestaat uit minstens 75% glas;
 • de maximale kroonlijsthoogte is 3 m;
 • de maximale nokhoogte is 4,5 m;
 • de stabiliteit van aanpalende gebouwen mag niet veranderd worden;
 • de werken mogen geen oplossing van een constructieprobleem met zich meebrengen.

Het is echter aan te raden om ook in het bovenstaande geval toch een architect erbij te halen. In alle andere gevallen, bijvoorbeeld wanneer er stabiliteitswerken moeten worden uitgevoerd, is een architect wel nodig.

Let op: vergeet niet om voor en tijdens de werken in je straat via aanplakbiljetten kenbaar te maken dat de vergunning is afgegeven. Op het terrein zelf moet een afschrift van de vergunning en het dossier beschikbaar zijn.

BRUSSEL

VERGUNNING

véranda

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moet je een stedenbouwkundige vergunning of bouwvergunning aanvragen als je een veranda wilt plaatsen.

ARCHITECT

In Brussel is het verplicht om er een architect bij te nemen wanneer je verandaoppervlakte van 6 m² heeft en de nok 2,5 m hoog is.

WALLONIË

MELDINGSPLICHT

veranda

In Wallonië is er net als in Vlaanderen sprake van een meldingsplicht, maar met andere voorwaarden:

 • de veranda moet aan de woning grenzen;
 • de kroonlijsthoogte mag maximaal 3 m zijn;
 • de nok mag maximaal 5 m hoog zijn;
 • de oppervlakte mag niet meer dan 30 m² bedragen.

Indien je veranda niet voldoet aan bovenstaande eisen, heb je wel een bouwvergunning nodig.

ARCHITECT

In Wallonië moet je er pas een architect bij halen wanneer de veranda meer dan 1 niveau telt en de diepte 3,5 m of meer bedraagt.