naar top
Menu
Logo Print

PLAT DAK

Bij het isoleren van een plat dak heb je een andere aanpak nodig dan bij een hellend dak. Eerst moet er gekeken worden naar de dakopbouw. Er zijn drie verschillende methodes die elk hun voor -en nadelen hebben.

DRIE BASISTYPES VAN PLATTE DAKEN

1. Koud dak

2. Warm dak

3. Omkeerdak

4. Van koud naar warm? 

1. KOUD DAK

koud dak

Vroeger waren alle platte daken koude daken. Hier werd de isolatie langs de binnenkant in het plafond tussen de draagbalken gestopt. Onder de dakvloer, net boven het dampscherm en de plafondafwerking. Dit type is technisch gezien minder geschikt, want door deze manier van isoleren wordt het dak niet voldoende geventileerd. Met als gevolg dat vocht de dakconstructie gaat aantasten. Daarnaast is het dakvlak van een koud dak onderhevig aan grotere temperatuurschommelingen.


Er bevindt zich enkel een water-kerende laag boven de dakvloer die de verandering in temperatuur niet kan tegenhouden. Het resultaat is dat het dak zal uitzetten in de zomer en terug trekken in de winter. Wat op zijn beurt tot scheurvorming in het dakmateriaal kan leiden. Bij een nieuwbouw kies je best niet voor dit daktype. Bij renovatiewerken is het verstandig om je koud dak om te vormen tot een warm dak.

2. WARM DAK

Warm dak

Een warm dak bestaat achtereenvolgens uit de plafondafwerking, de dakvloer, een dampscherm, de isolatie en de dakafdichting. Doordat de isolatie zich tussen de dakvloer en de de dakbedekking bevindt, bescherm je de dakvloer tegen temperatuurschommelingen. Het dampscherm boven de dakvloer voorkomt condensatieproblemen.

 3. OMKEERDAK 

Omkeerdak

Deze methode bouwt verder op het traditioneel warm dak. Hier wordt de isolatie op een waterkerende laag gelegd om deze ook te beschermen. Een ballastlaag zal hier een beschermende functie uitvoeren. Deze kan bestaan uit zowel grind, tegels, hout of met begroeiing van groendaken. Vooral bij platte daken die vaak gebruikt worden als terras is het aan te raden om een omkeerdak te plaatsen. 

VAN KOUD NAAR WARM DAK?

 1. Een eerste manier om van koud naar warm te gaan is wanneer de isolatie kan verwijderd worden. Eerst haal je de isolatie weg en haal je de verluchtingspijpjes in het dak weg. Als de bestaande afdichting is hersteld, kan die fungeren als dampscherm. Daarop volgt de isolatie, de dakafdichting en indien gewest een ballastlaag. 

2. Wanneer de isolatie niet kan verwijderd worden, is bijkomende isolatie noodzakelijk. Om te verhinderen dat er condensatie ontstaat, isoleer je een bestaand koud dak best aan de buitenzijde. De dakafdichting dient dan opnieuw als dampscherm en hierop wordt de bijkomende isolatie geplaatst. Om de condensatievorming ter hoogte van het dampscherm tegen te gaan moet de warmteweerstand (R-waarde) van de isolatie boven de dakvloer 1,5 keer groter zijn dan die van de isolatie onder de dakvloer.