naar top
Menu
Logo Print

ALGEMENE VOORWAARDEN

Door in te schrijven aanvaardt men dat uitsluitend deze algemene voorwaarden de overeenkomst tussen partijen regelen en verbindt men zich ertoe deze na te streven.

Dobbit Academy heeft steeds het recht om een geplande cursus te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum, zonder dat zij hiervoor aansprakelijk kan gesteld worden en zonder schadevergoeding. In dat geval hebben de reeds ingeschreven cursisten het recht om zich uit te schrijven en wordt het betaalde inschrijvinsgeld integraal terugbetaald enkel en alleen op voorwaarde dat de aankoopcheque t.w.v. het inschrijvingsgeld nog niet is overgemaakt aan de cursist.

Indien u uw inschrijving zelf annuleert, wordt het inschrijvingsgeld onder geen enkele voorwaarde terugbetaald door Dobbit Academy. U kan zich echter kosteloos laten vervangen, in dezelfde opleiding en voor aanvang, door een andere deelnemer.

De cursist neemt kennis van het feit dat Dobbit Academy, behalve de gevallen van burgerlijke aansprakelijkheid, niet verantwoordelijk is voor schade (zowel materiële als lichamelijke), veroorzaakt door ongevallen vóór, tijdens of na de lessen.

Op de overeenkomst tussen partijen is uitsluitende het Belgisch recht van toepassing. Voor alle geschillen zijn alleen het Vredegerecht van het eerste kanton Kortrijk, de Rechtbank van Eerste Aanleg of de Rechtbank van Koophandel van Kortrijk bevoegd. Enkel wij kunnen hiervan afwijken.