naar top
Menu
Logo Print

Regeling woonbonus

Batibouw voert enquête uit
Batibouw organiseerde een enquête over de woonbonus, en voerde die uit bij meer dan 3.300 Belgen. Na de verkiezingen van 2014 is het immers zo ver: de fiscale aftrek van het woonkrediet (het vroegere ‘woonsparen’) is dan geen federale bevoegdheid meer, maar een gewestelijke, waar Vlaanderen, Brussel en Wallonië zelf over beslissen. Maar wat zal er in de praktijk veranderen voor alle kandidaat-bouwers en -verbouwers? Uit de resultaten van de enquête bleek dat meer dan 50% van de respondenten met een concreet bouwproject stelt dat de mogelijke hervorming van de woonbonus – of de fiscale aftrek die men geniet voor hypothecaire leningen – hun wens om te bouwen in het gedrang brengt. Nog onrustwekkender: meer dan 30% van de respondenten met een concreet bouwproject kiest op dit moment voor uitstel. Over wat de impact zou kunnen zijn op de woningprijzen van een eventueel ingekrompen woonbonus zijn de meningen sterk verdeeld. Opvallend is wel dat er geen grote verschillen zijn tussen de resultaten bij de Franstaligen en de Nederlandstaligen. Geert Maes, algemeen directeur Batibouw: “Na de verkiezingen moet door alle regio’s zo snel mogelijk werk worden gemaakt van dit dossier. De Belg begrijpt nog altijd terecht dat investeren in een eigen woning een uitstekende zaak is, maar men wil ook gewoon weten waar men aan toe is.”